Điện Toán Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott hôm nay

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/02/2024
 • 34
 • 46
 • 50
 • 51
 • 52
 • 55
 • 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1586 500,000
Giải 3 30486 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/02/2024
 • 08
 • 12
 • 17
 • 27
 • 38
 • 55
 • 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1568 500,000
Giải 3 33396 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 15/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/02/2024
 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 21
 • 26
 • 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1590 500,000
Giải 3 33383 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 13/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/02/2024
 • 08
 • 17
 • 22
 • 31
 • 34
 • 49
 • 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1305 500,000
Giải 3 27701 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 08/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/02/2024
 • 22
 • 31
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1225 500,000
Giải 3 26108 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 06/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/02/2024
 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải 1 28 40,000,000
Giải 2 1549 500,000
Giải 3 30460 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 03/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/02/2024
 • 04
 • 06
 • 07
 • 13
 • 18
 • 26
 • 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 98,887,965,600
Jackpot 2 1 4,675,257,700
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1324 500,000
Giải 3 27044 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 01/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/02/2024
 • 02
 • 07
 • 10
 • 22
 • 32
 • 40
 • 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 95,065,337,100
Jackpot 2 0 4,250,521,200
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1139 500,000
Giải 3 24469 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 30/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/01/2024
 • 03
 • 10
 • 13
 • 40
 • 49
 • 52
 • 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 91,320,972,600
Jackpot 2 0 3,834,480,700
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1148 500,000
Giải 3 24000 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 27/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/01/2024
 • 06
 • 12
 • 38
 • 41
 • 46
 • 55
 • 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 87,295,773,450
Jackpot 2 0 3,387,236,350
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 901 500,000
Giải 3 19654 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 25/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/01/2024
 • 13
 • 17
 • 35
 • 38
 • 42
 • 48
 • 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 83,810,646,300
Jackpot 2 1 3,754,098,000
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 930 500,000
Giải 3 19259 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 23/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/01/2024
 • 13
 • 27
 • 32
 • 48
 • 49
 • 51
 • 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 80,681,771,550
Jackpot 2 0 3,406,445,250
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 888 500,000
Giải 3 19417 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 20/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/01/2024
 • 06
 • 25
 • 29
 • 34
 • 49
 • 54
 • 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 77,023,764,300
Jackpot 2 1 3,670,976,600
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 802 500,000
Giải 3 17994 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 18/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/01/2024
 • 12
 • 20
 • 33
 • 38
 • 40
 • 52
 • 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 73,702,820,550
Jackpot 2 0 3,301,982,850
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 869 500,000
Giải 3 17793 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 16/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/01/2024
 • 09
 • 14
 • 18
 • 20
 • 27
 • 43
 • 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 70,984,974,900
Jackpot 2 1 3,313,161,050
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 1132 500,000
Giải 3 22865 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 13/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/01/2024
 • 01
 • 05
 • 07
 • 23
 • 35
 • 42
 • 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 68,166,525,450
Jackpot 2 1 3,295,208,700
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 900 500,000
Giải 3 18901 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 11/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/01/2024
 • 02
 • 23
 • 32
 • 44
 • 51
 • 52
 • 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 65,509,647,150
Jackpot 2 1 4,208,594,000
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 757 500,000
Giải 3 16460 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 09/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/01/2024
 • 16
 • 32
 • 45
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 62,968,732,950
Jackpot 2 0 3,926,270,200
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 673 500,000
Giải 3 16100 50,000

Điện Toán Power 6/55 – Trò chơi giải trí hấp dẫn với cơ hội trúng thưởng lớn

Điện Toán Power 6/55 là một loại hình xổ số do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức và phát hành. Điện Toán Power 6/55 được phát hành lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 2017 và nhanh chóng trở thành một trong những loại hình xổ số được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Cách chơi Điện Toán Power 6/55

Điện Toán Power 6/55 có cách chơi đơn giản, dễ hiểu. Người chơi chỉ cần chọn 6 số từ 01 đến 55 để tham gia dự thưởng. Giá vé xổ số Điện Toán Power 6/55 là 10.000 đồng/vé.

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 được quay thưởng vào lúc 18h00 hàng ngày tại LÔ KẾT HÔM NAY. Kết quả xổ số bao gồm 6 số được quay ngẫu nhiên từ 01 đến 55.

Cơ cấu giải thưởng Điện Toán Power 6/55

Điện Toán Power 6/55 có 12 giải thưởng, bao gồm:

 • Giải đặc biệt: 30 tỷ đồng
 • Giải nhất: 3 tỷ đồng
 • Giải nhì: 2 tỷ đồng
 • Giải ba: 500 triệu đồng
 • Giải tư: 200 triệu đồng
 • Giải năm: 100 triệu đồng
 • Giải sáu: 50 triệu đồng
 • Giải bảy: 20 triệu đồng
 • Giải tám: 10 triệu đồng

Tỷ lệ trúng thưởng Điện Toán Power 6/55

Tỷ lệ trúng thưởng Điện Toán Power 6/55 như sau:

 • Giải đặc biệt: 1/3.262.692.000
 • Giải nhất: 1/1.000.000
 • Giải nhì: 1/20.000
 • Giải ba: 1/1000
 • Giải tư: 1/100
 • Giải năm: 1/10
 • Giải sáu: 1/10
 • Giải bảy: 1/10
 • Giải tám: 1/10

Lợi ích khi tham gia chơi Điện Toán Power 6/55

Điện Toán Power 6/55 là một trò chơi giải trí hấp dẫn với cơ hội trúng thưởng lớn. Ngoài ra, Điện Toán Power 6/55 còn mang đến một số lợi ích khác như:

 • Tạo cơ hội làm giàu cho người chơi
 • Tạo nguồn thu nhập cho ngân sách nhà nước
 • Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Một số lưu ý khi tham gia chơi Điện Toán Power 6/55

Khi tham gia chơi Điện Toán Power 6/55, người chơi cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Xổ số là một trò chơi may rủi, do đó người chơi không nên quá kỳ vọng vào việc trúng thưởng.
 • Chỉ nên chơi xổ số với số tiền mà mình có thể chi trả
 • Không nên chơi xổ số khi đang buồn bã, tức giận hoặc say xỉn

Điện Toán Power 6/55 là một loại hình xổ số hấp dẫn với cơ hội trúng thưởng lớn. Tuy nhiên, người chơi cần chơi xổ số một cách hợp lý và có trách nhiệm.