Điện Toán Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott hôm nay

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 13/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/07/2024
 • 02
 • 12
 • 13
 • 33
 • 44
 • 52
 • 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 132,641,850,900
Jackpot 2 0 3,633,637,950
Giải 1 31 40,000,000
Giải 2 1455 500,000
Giải 3 30846 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 11/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/07/2024
 • 01
 • 02
 • 11
 • 21
 • 22
 • 23
 • 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải 1 55 40,000,000
Giải 2 1686 500,000
Giải 3 31945 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/07/2024
 • 06
 • 08
 • 09
 • 28
 • 33
 • 53
 • 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1735 500,000
Giải 3 35548 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 06/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/07/2024
 • 08
 • 10
 • 12
 • 22
 • 25
 • 55
 • 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 113,275,605,450
Jackpot 2 2 1,767,804,975
Giải 1 33 40,000,000
Giải 2 1607 500,000
Giải 3 32178 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 04/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/07/2024
 • 10
 • 19
 • 20
 • 29
 • 34
 • 41
 • 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 108,455,115,900
Jackpot 2 1 3,556,097,400
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1287 500,000
Giải 3 27533 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 02/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/07/2024
 • 07
 • 08
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 103,450,239,300
Jackpot 2 1 6,940,249,300
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1361 500,000
Giải 3 25227 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 29/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/06/2024
 • 11
 • 15
 • 32
 • 34
 • 46
 • 48
 • 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 94,939,428,000
Jackpot 2 0 5,994,603,600
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1055 500,000
Giải 3 22771 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 27/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/06/2024
 • 07
 • 21
 • 22
 • 41
 • 43
 • 46
 • 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 87,506,345,100
Jackpot 2 0 5,168,705,500
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1017 500,000
Giải 3 21877 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 25/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/06/2024
 • 01
 • 05
 • 09
 • 13
 • 18
 • 27
 • 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 80,672,952,450
Jackpot 2 0 4,409,439,650
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1434 500,000
Giải 3 27369 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 22/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/06/2024
 • 17
 • 25
 • 31
 • 35
 • 41
 • 42
 • 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 76,722,113,100
Jackpot 2 0 3,970,457,500
Giải 1 29 40,000,000
Giải 2 1120 500,000
Giải 3 21119 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 20/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/06/2024
 • 01
 • 10
 • 29
 • 34
 • 43
 • 55
 • 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 74,105,630,400
Jackpot 2 0 3,679,737,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 956 500,000
Giải 3 19508 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 18/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/06/2024
 • 20
 • 23
 • 27
 • 36
 • 38
 • 44
 • 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1184 500,000
Giải 3 22913 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 15/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/06/2024
 • 05
 • 10
 • 14
 • 20
 • 26
 • 51
 • 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 927 500,000
Giải 3 20160 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 13/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/06/2024
 • 08
 • 39
 • 45
 • 47
 • 49
 • 51
 • 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 789 500,000
Giải 3 16402 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/06/2024
 • 13
 • 16
 • 21
 • 30
 • 32
 • 39
 • 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 887 500,000
Giải 3 18295 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 08/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/06/2024
 • 13
 • 16
 • 32
 • 33
 • 35
 • 43
 • 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 914 500,000
Giải 3 17872 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 06/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/06/2024
 • 18
 • 26
 • 38
 • 39
 • 47
 • 51
 • 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 56,657,129,250
Jackpot 2 0 3,291,082,400
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 772 500,000
Giải 3 17171 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 04/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/06/2024
 • 01
 • 02
 • 07
 • 10
 • 13
 • 19
 • 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 54,037,387,650
Jackpot 2 1 3,553,778,750
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 1221 500,000
Giải 3 21813 50,000

Điện Toán Power 6/55 – Trò chơi giải trí hấp dẫn với cơ hội trúng thưởng lớn

Điện Toán Power 6/55 là một loại hình xổ số do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức và phát hành. Điện Toán Power 6/55 được phát hành lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 2017 và nhanh chóng trở thành một trong những loại hình xổ số được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Thông tin Điện Toán Power 6/55

Điện Toán Power 6/55 có Thông tin đơn giản, dễ hiểu. Người chơi chỉ cần chọn 6 số từ 01 đến 55 để tham gia dự thưởng. Giá vé xổ số Điện Toán Power 6/55 là 10.000 đồng/vé.

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 được quay thưởng vào lúc 18h00 hàng ngày tại LÔ KẾT HÔM NAY. Kết quả xổ số bao gồm 6 số được quay ngẫu nhiên từ 01 đến 55.

Cơ cấu giải thưởng Điện Toán Power 6/55

Điện Toán Power 6/55 có 12 giải thưởng, bao gồm:

 • Giải đặc biệt: 30 tỷ đồng
 • Giải nhất: 3 tỷ đồng
 • Giải nhì: 2 tỷ đồng
 • Giải ba: 500 triệu đồng
 • Giải tư: 200 triệu đồng
 • Giải năm: 100 triệu đồng
 • Giải sáu: 50 triệu đồng
 • Giải bảy: 20 triệu đồng
 • Giải tám: 10 triệu đồng

Tỷ lệ trúng thưởng Điện Toán Power 6/55

Tỷ lệ trúng thưởng Điện Toán Power 6/55 như sau:

 • Giải đặc biệt: 1/3.262.692.000
 • Giải nhất: 1/1.000.000
 • Giải nhì: 1/20.000
 • Giải ba: 1/1000
 • Giải tư: 1/100
 • Giải năm: 1/10
 • Giải sáu: 1/10
 • Giải bảy: 1/10
 • Giải tám: 1/10

Lợi ích khi tham gia chơi Điện Toán Power 6/55

Điện Toán Power 6/55 là một trò chơi giải trí hấp dẫn với cơ hội trúng thưởng lớn. Ngoài ra, Điện Toán Power 6/55 còn mang đến một số lợi ích khác như:

 • Tạo cơ hội làm giàu cho người chơi
 • Tạo nguồn thu nhập cho ngân sách nhà nước
 • Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Một số lưu ý khi tham gia chơi Điện Toán Power 6/55

Khi tham gia chơi Điện Toán Power 6/55, người chơi cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Xổ số là một trò chơi may rủi, do đó người chơi không nên quá kỳ vọng vào việc trúng thưởng.
 • Chỉ nên chơi xổ số với số tiền mà mình có thể chi trả
 • Không nên chơi xổ số khi đang buồn bã, tức giận hoặc say xỉn

Điện Toán Power 6/55 là một loại hình xổ số hấp dẫn với cơ hội trúng thưởng lớn. Tuy nhiên, người chơi cần chơi xổ số một cách hợp lý và có trách nhiệm.