Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần - Lô kết hôm nay

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần năm 2024

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 42932 01/01/24 10956 02/01/24 62495 03/01/24 10240 04/01/24 38267 05/01/24 72794 06/01/24 69618 07/01/24
2 91089 08/01/24 48877 09/01/24 73732 10/01/24 28285 11/01/24 13113 12/01/24 68586 13/01/24 91138 14/01/24
3 63261 15/01/24 95539 16/01/24 76553 17/01/24 54998 18/01/24 14609 19/01/24 70964 20/01/24 45819 21/01/24
4 36910 22/01/24 87441 23/01/24 61661 24/01/24 77375 25/01/24 20347 26/01/24 61579 27/01/24 68274 28/01/24
5 75346 29/01/24 08524 30/01/24 47666 31/01/24 87444 01/02/24 28174 02/02/24 33389 03/02/24 13300 04/02/24
6 69876 05/02/24 91267 06/02/24 67384 07/02/24 85852 08/02/24 39100 13/02/24 17670 14/02/24 48331 15/02/24 34864 16/02/24 58294 17/02/24 39903 18/02/24
7 75801 19/02/24 57406 20/02/24 99937 21/02/24 82488 22/02/24 16053 23/02/24 57333 24/02/24 15545 25/02/24
8 27234 26/02/24 36209 27/02/24 77645 28/02/24 39648 29/02/24 71961 01/03/24 77433 02/03/24 17632 03/03/24
9 58535 04/03/24 87122 05/03/24 32939 06/03/24 03047 07/03/24 71307 08/03/24 97041 09/03/24 98352 10/03/24
10 68333 11/03/24 00212 12/03/24 91753 13/03/24 69169 14/03/24 12334 15/03/24 05667 16/03/24 39399 17/03/24
11 78723 18/03/24 15636 19/03/24 35144 20/03/24 81866 21/03/24 95371 22/03/24 59882 23/03/24 88274 24/03/24
12 16342 25/03/24 59619 26/03/24 20645 27/03/24 49879 28/03/24 37869 29/03/24 62135 30/03/24 36909 31/03/24
13 19052 01/04/24 62909 02/04/24 67364 03/04/24 69389 04/04/24 72666 05/04/24 00312 06/04/24 93374 07/04/24
14 30147 08/04/24 16510 09/04/24 14138 10/04/24 69356 11/04/24 12073 12/04/24 90649 13/04/24 71396 14/04/24
15 99369 15/04/24 96850 16/04/24 90289 17/04/24 62904 18/04/24 26592 19/04/24 29379 20/04/24 19980 21/04/24
16 15525 22/04/24 12681 23/04/24 69952 24/04/24 36594 25/04/24 57620 26/04/24 25842 27/04/24 37696 28/04/24
17 15877 29/04/24 44624 30/04/24 72031 01/05/24 27567 02/05/24 64857 03/05/24 90869 04/05/24 80183 05/05/24
18 87661 06/05/24 12317 07/05/24 56095 08/05/24 60325 09/05/24 78736 10/05/24 98076 11/05/24 54105 12/05/24
19 84396 13/05/24 16880 14/05/24 06926 15/05/24 61034 16/05/24 51468 17/05/24 91322 18/05/24 14478 19/05/24
20 05966 20/05/24 55200 21/05/24 39397 22/05/24 13182 23/05/24 70098 24/05/24 09743 25/05/24 53398 26/05/24
21 72578 27/05/24 47490 28/05/24 60031 29/05/24 98932 30/05/24 06102 31/05/24 12612 01/06/24 27070 02/06/24
22 35024 03/06/24 86127 04/06/24 97856 05/06/24 66688 06/06/24 04651 07/06/24 63333 08/06/24 29226 09/06/24
23 44465 10/06/24 17409 11/06/24 86255 12/06/24 29826 13/06/24 80287 14/06/24 40369 15/06/24 17597 16/06/24
24 00002 17/06/24 74990 18/06/24 37567 19/06/24 81439 20/06/24 14296 21/06/24 24362 22/06/24 28501 23/06/24
25 50550 24/06/24 60082 25/06/24 04232 26/06/24 51599 27/06/24 71368 28/06/24 78049 29/06/24 44529 30/06/24
26 94818 01/07/24 77620 02/07/24 38889 03/07/24 35313 04/07/24 49735 05/07/24 30003 06/07/24 04973 07/07/24
27 40957 08/07/24 09466 09/07/24 81994 10/07/24 91323 11/07/24 92619 12/07/24 83060 13/07/24 81707 14/07/24
28 43030 15/07/24

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần – Lô kết hôm nay

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần là việc tổng hợp và phân tích kết quả giải đặc biệt của Xổ số miền Bắc trong một tuần. Thống kê này giúp người chơi có thể nắm bắt được xu hướng về các con số giải đặc biệt trong tuần, từ đó đưa ra những dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay thưởng tiếp theo.

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần ở LÔ KẾT HÔM NAY thường được thực hiện theo các tiêu chí sau:

  • Số lần xuất hiện của các con số: Thống kê này sẽ cho biết các con số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong tuần.
  • Tổng của hai số cuối giải đặc biệt: Thống kê này sẽ cho biết tổng của hai số cuối giải đặc biệt nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong tuần.
  • Đầu số và đuôi số của giải đặc biệt: Thống kê này sẽ cho biết đầu số và đuôi số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong tuần.

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng các phần mềm chuyên dụng. Các phần mềm này thường có khả năng thống kê nhanh chóng và chính xác hơn so với việc thống kê bằng tay.

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần là một công cụ hữu ích cho những người chơi XSMB. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo, không thể đảm bảo chính xác 100%. Người chơi cần kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra những dự đoán chính xác nhất.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần:

  • Thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo, không thể đảm bảo chính xác 100%.
  • Người chơi cần kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra những dự đoán chính xác nhất.
  • Thống kê này chỉ áp dụng cho kết quả giải đặc biệt của XSMB trong một tuần.

Ví dụ, theo thống kê của XSMB, trong tuần từ ngày 15/8/2023 đến ngày 21/8/2023, các con số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt là 21, 76, 82, 83, 91. Tổng của hai số cuối giải đặc biệt xuất hiện nhiều nhất là 9, với 2 lần xuất hiện. Đầu số và đuôi số 2 xuất hiện nhiều nhất trong tuần, với 2 lần xuất hiện.

Thống kê này có thể giúp người chơi đưa ra những dự đoán cho các kỳ quay thưởng tiếp theo như sau:

  • Có khả năng các con số 21, 76, 82, 83, 91 sẽ xuất hiện trong các kỳ quay thưởng tiếp theo.
  • Có khả năng tổng của hai số cuối giải đặc biệt sẽ là 9 trong các kỳ quay thưởng tiếp theo.
  • Có khả năng đầu số và đuôi số 2 sẽ xuất hiện trong các kỳ quay thưởng tiếp theo.

Tất nhiên, đây chỉ là những dự đoán thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần mang tính chất tham khảo. Người chơi cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định dự đoán.

Chúc bạn may mắn!