XSMN - SXMN - KQXSMN - Xổ số miền Nam trực tiếp hôm nay

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/05/2024

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 20/05/2024

Giải
Giải tám
85 . 53 . 65
Giải bảy
652 . 452 . 010
Giải sáu
6618 . 4326 . 4249 . 3005 . 6767 . 1301 . 4307 . 9475 . 3927 .
Giải năm
1931 . 8579 . 2758
Giải tư
75791 . 02542 . 50105 . 88011 . 48600 . 12029 . 09284 . 71637 . 31771 . 81848 . 40175 . 59520 . 54210 . 16263 . 71713 . 16359 . 42309 . 38272 . 55293 . 69548 . 97902
Giải ba
24794 . 75330 . 41083 . 24794 . 75330 . 41083
Giải nhì
92683 . 82289 . 42962
Giải nhất
37865 . 79275 . 98835
Đặc biệt
817292 . 982772 . 287839
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 7 0 9 1 2 5
1 0 1 8   0 3
2   6 0 7 9
3 1 0 1 7 5 9
4 8 2 8 9
5 2 4 9 2 3 6 8
6 5 3 7 2 5
7   2 5 5 5 9 1 2
8 3 4 5 9 3
9 1 2 3 4    

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 20-05-2024

Giải
Giải tám
53 . 65 . 85
Giải bảy
452 . 010 . 652
Giải sáu
4326 . 4249 . 6618 . 6767 . 1301 . 3005 . 9475 . 3927 . 4307 .
Giải năm
8579 . 2758 . 1931
Giải tư
02542 . 50105 . 75791 . 48600 . 12029 . 88011 . 71637 . 31771 . 09284 . 40175 . 59520 . 81848 . 16263 . 71713 . 54210 . 42309 . 38272 . 16359 . 69548 . 97902 . 55293
Giải ba
75330 . 41083 . 24794 . 75330 . 41083 . 24794
Giải nhì
82289 . 42962 . 92683
Giải nhất
79275 . 98835 . 37865
Đặc biệt
982772 . 287839 . 817292
Đầu Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
0 0 9 1 2 5 5 7
1   0 3 0 1 8
2 6 0 7 9  
3 0 1 7 5 9 1
4 2 8 9 8
5 2 3 6 8 2 4 9
6 3 7 2 5 5
7 2 5 5 5 9 1 2  
8 9 3 3 4 5
9     1 2 3 4

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN ngày 19-05-2024

Giải
Giải tám
30 . 46 . 65
Giải bảy
870 . 766 . 369
Giải sáu
4800 . 5735 . 1669 . 8581 . 2682 . 3686 . 4675 . 4445 . 8992 .
Giải năm
6613 . 1759 . 4983
Giải tư
69737 . 02379 . 51513 . 34840 . 02677 . 43470 . 05977 . 05147 . 90320 . 49809 . 10493 . 91484 . 71819 . 90231 . 45179 . 49963 . 09814 . 25072 . 81092 . 77099 . 70978
Giải ba
19097 . 50037 . 89326 . 19097 . 50037 . 89326
Giải nhì
52264 . 10671 . 64357
Giải nhất
01582 . 41803 . 62959
Đặc biệt
589920 . 219024 . 168593
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0 9 3 9
1 3 9 4 3
2 0 0 4 0 6
3 0 7 1 5 7  
4 0 5 6 7  
5   9 7 9
6 3 4 6 5 9 9
7 0 5 7 1 7 9 9 0 2 8 9
8 1 2 2 3 4 6
9 2 7 3 9 2 3

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 18-05-2024

Giải
Giải tám
18 . 13 . 41 . 39
Giải bảy
644 . 294 . 288 . 518 .
Giải sáu
6977 . 6480 . 9328 . 6869 . 4069 . 7889 . 7836 . 0462 . 2583 . 2136 . 8780 . 4179
Giải năm
7046 . 8528 . 5971 . 6816
Giải tư
75112 . 67093 . 98110 . 80182 . 69899 . 85438 . 53079 . 08471 . 73261 . 90391 . 72202 . 99668 . 41899 . 71831 . 33757 . 64861 . 34195 . 57055 . 62234 . 33143 . 83141 . 47553 . 58993 . 84079 . 16416 . 97442 . 60786 . 37064
Giải ba
50419 . 44554 . 80979 . 60300 . 50419 . 44554 . 80979 . 60300
Giải nhì
50566 . 26809 . 90507 . 90943
Giải nhất
81584 . 81964 . 70309 . 46806
Đặc biệt
067456 . 779547 . 806781 . 713531
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0   9 2 7 9 0 6
1 2 6 8 9 0 3 0 4 6 8
2   8 8  
3   1 6 8 4 6 1 9
4 1 4 6 8 2 7 1 3 3
5 6 3 4 5 7  
6 1 6 9 4   1 2 4 8 9
7 7   1 9 9 1 9 9
8 3 4 0 9 0 1 6 8 2
9 5 9 9 1 3 4 3 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 17-05-2024

Giải
Giải tám
95 . 72 . 34 .
Giải bảy
676 . 753 . 170 .
Giải sáu
6827 . 3589 . 6800 . 9830 . 7395 . 0373 . 1100 . 3819 . 0843 .
Giải năm
3459 . 4481 . 9175 .
Giải tư
67545 . 64736 . 86375 . 80521 . 04608 . 65313 . 87351 . 40344 . 19367 . 03600 . 39275 . 84325 . 43584 . 95741 . 03535 . 10154 . 95178 . 40098 . 41535 . 43631 . 01233 .
Giải ba
87882 . 10268 . 58393 . 87882 . 10268 . 58393 .
Giải nhì
72867 . 01658 . 78244 .
Giải nhất
87841 . 43848 . 47569 .
Đặc biệt
141337 . 572177 . 648431 .
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0 0 3 8 0
1   9 3
2 1 7   5
3 0 5 7 1 6 1 3 4 5 8
4 1 5 1 4 8 3 4
5 1 4 9 3 8  
6 7 8 7 9
7 6 2 5 7 8 0 3 5 5
8 2 4 1 9  
9 5 1 5 3 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 16-05-2024

Giải
Giải tám
54 . 43 . 64 .
Giải bảy
901 . 697 . 550 .
Giải sáu
7658 . 6765 . 1910 . 5991 . 0332 . 5083 . 7677 . 1815 . 4179 .
Giải năm
6421 . 5810 . 1416 .
Giải tư
41996 . 28687 . 85609 . 70073 . 10711 . 31974 . 65116 . 19985 . 42304 . 07819 . 74960 . 61726 . 88987 . 60092 . 82483 . 22731 . 99220 . 90097 . 77722 . 33469 . 28723 .
Giải ba
82113 . 86031 . 91633 . 82113 . 86031 . 91633 .
Giải nhì
92730 . 76557 . 50064 .
Giải nhất
15283 . 56131 . 45165 .
Đặc biệt
627275 . 501116 . 001084 .
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1   4 9
1 3 6 9 0 1 5 6 0 6
2 1 2 6 0 0 3 6
3 0 1 1 1 2 0 3
4   3  
5 4 8 7 0
6   0 5 9 4 4 5
7 3 5 7   4 9
8 3 7 5 7 3 3 4
9 1 6 2 7 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 15-05-2024

Giải
Giải tám
72 . 81 . 78 .
Giải bảy
357 . 482 . 118 .
Giải sáu
1753 . 3143 . 2614 . 0495 . 8430 . 3598 . 8195 . 4852 . 7416 .
Giải năm
2049 . 6239 . 9637 .
Giải tư
02984 . 02402 . 65762 . 06723 . 81603 . 85019 . 08026 . 15794 . 00929 . 09139 . 81292 . 55053 . 40970 . 49022 . 94966 . 28441 . 91336 . 44430 . 01610 . 37162 . 49395 .
Giải ba
38333 . 86149 . 35197 . 38333 . 86149 . 35197 .
Giải nhì
18263 . 62207 . 15700 .
Giải nhất
81864 . 77146 . 97565 .
Đặc biệt
516741 . 611405 . 098850 .
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0   2 3 5 7 0
1 0   4 6 8 9
2 3 6 2 9
3 3 7 9 0 6 9 0 7
4 1 1 9 3 6 9  
5 3 7 2 6 0 3
6 3 4 2 2 5 6
7 0 2   8
8 4 1 2  
9 5 5 2 4 3 5 7 8

XSMN – SXMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam trực tiếp hôm nay

XSMN – SXMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam hôm nay – Trực tiếp kết quả xổ số MN hàng ngày tại lokethomnay.net vào lúc 16h15 phút. Thống kê bảng xổ số miền Nam hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm,… Giúp anh em có được những thông tin nhận định cặp lô kết hôm nay cho các đài mở thưởng miền Nam chính xác nhất.

Thời gian mở thưởng kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Thời gian mở thưởng cho các đài XSMN từ thứ 2 đến chủ nhật bắt đầu từ 16h10p – 16h30p hàng ngày ( cả ngày lễ và ngày nghỉ). Khác với lịch mở thưởng XSMB là XSMN không có ngày nào nghỉ trong năm nhé.

– Kết quả xổ số Miền Nam từ thứ 2 đến Chủ Nhật ( trừ thứ 7 ) có 3 đài ở thưởng

– Thứ 7 kết quả XSMN có 4 đài mở thưởng

Lịch quay miền Nam mở thưởng các đài trong tuần

– Kết quả ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng

– Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành

– Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng

– Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.

– Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng

– Thứ 7 do 4 đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.

– Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng xổ số miền nam có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

Cơ cấu giải thưởng vé số xổ số miền nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài XSMN hôm nay của các tỉnh:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 20 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 70 – Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 300 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

– Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 10.000 – Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

– Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số miền nam trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

Hướng dẫn cách tra cứu lấy xổ số miền Nam

– Truy cập chuyên trang LÔ KẾT HÔM NAY để xem kết quả hàng ngày

– Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

– Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo lô kết hôm nay cho các đài xổ số miền Nam mở thưởng hàng ngày được chúng tôi chia sẻ nhé!! Chúc bạn may mắn!