XSMT 60 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 60 ngày gần nhất

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 22/06/2024

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 22/06/2024

Giải
Giải tám
18 . 07 . 14
Giải bảy
360 . 215 . 028
Giải sáu
8185 . 8662 . 7742 . 5492 . 9413 . 8912 . 6812 . 5460 . 1283
Giải năm
6405 . 7487 . 6559
Giải tư
99391 . 12765 . 52451 . 83691 . 46253 . 93268 . 17730 . 56636 . 62705 . 40123 . 82764 . 57657 . 49450 . 05895 . 74011 . 28034 . 55854 . 57204 . 82813 . 60936 . 21197
Giải ba
29273 . 27639 . 01221 . 29273 . 27639 . 01221
Giải nhì
44954 . 22427 . 89291
Giải nhất
17928 . 33671 . 56155
Đặc biệt
450579 . 336636 . 325107
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 7 4 5
1 2 3 8 3 5 1 2 4
2 3 8 7 1 8
3 0 3 4 6 6 6 9  
4     2
5 0 4 3 4 1 3 5 7 9
6 0 0 2 4 5 8
7 3 9 1 4  
8 5 7 3
9 1 1 2 5 1 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 22-06-2024

Giải
Giải tám
18 . 07 . 14
Giải bảy
360 . 215 . 028 .
Giải sáu
8185 . 8662 . 7742 . 5492 . 9413 . 8912 . 6812 . 5460 . 1283
Giải năm
6405 . 7487 . 6559
Giải tư
99391 . 12765 . 52451 . 83691 . 46253 . 93268 . 17730 . 56636 . 62705 . 40123 . 82764 . 57657 . 49450 . 05895 . 74011 . 28034 . 55854 . 57204 . 82813 . 60936 . 21197
Giải ba
29273 . 27639 . 01221 . 29273 . 27639 . 01221
Giải nhì
44954 . 22427 . 89291
Giải nhất
17928 . 33671 . 56155
Đặc biệt
450579 . 336636 . 325107
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 7 4 5 7
1 2 3 8 3 5 1 2 4
2 3 8 7 1 8
3 0 3 4 6 6 6 9  
4     2
5 0 4 3 4 1 3 5 7 9
6 0 0 2 4 5 8
7 3 9 1 4  
8 5 7 3
9 1 1 2 5 1 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 21-06-2024

Giải
Giải tám
80 . 45 .
Giải bảy
526 . 290 .
Giải sáu
7235 . 2283 . 5810 . 0628 . 6074 . 6094 .
Giải năm
9863 . 3704 .
Giải tư
75104 . 48516 . 88198 . 96362 . 67904 . 54329 . 27263 . 53374 . 31435 . 45531 . 72927 . 06159 . 16289 . 71118 .
Giải ba
00756 . 44103 . 00756 . 44103 .
Giải nhì
48107 . 01375 .
Giải nhất
23195 . 36786 .
Đặc biệt
745454 . 452758 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 4 7 3 4
1 0 6 8
2 6 7 8 8 9
3 5 5 1
4   5
5 4 6 8 9
6 3 3 2
7 4 3 4 5
8 0 9 3 6
9 5 8 0 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 20-06-2024

Giải
Giải tám
51 . 13 . 72
Giải bảy
010 . 255 . 519 .
Giải sáu
2556 . 8095 . 3975 . 5755 . 7309 . 8568 . 7792 . 4963 . 6961
Giải năm
0603 . 4963 . 3888
Giải tư
99576 . 80507 . 37128 . 31976 . 72924 . 82228 . 49249 . 79075 . 11071 . 17940 . 97868 . 11578 . 29171 . 63137 . 83814 . 42108 . 12134 . 45221 . 90765 . 48406 . 39178
Giải ba
33877 . 68369 . 40083 . 33877 . 68369 . 40083
Giải nhì
25357 . 27969 . 26771
Giải nhất
21567 . 98027 . 01968
Đặc biệt
904097 . 325633 . 283930
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 8 6 7 9  
1 0 3 4 9
2   4 7 1 8 8
3   3 4 7 0
4 0 9 5  
5 1 5 6 7 5  
6 5 7 3 3 8 9 9 1 8 8
7 1 6 6 7 5 1 1 2 5 8 8
8     3 8
9 2 7 7 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 19-06-2024

Giải
Giải tám
97 . 39 .
Giải bảy
630 . 372 .
Giải sáu
2006 . 9942 . 0062 . 3835 . 5217 . 5222 .
Giải năm
2788 . 2830 .
Giải tư
49538 . 05504 . 50361 . 24058 . 69124 . 00358 . 03791 . 99749 . 73475 . 53019 . 85951 . 81271 . 34984 . 35280 .
Giải ba
07712 . 67855 . 07712 . 67855 .
Giải nhì
87584 . 49778 .
Giải nhất
19828 . 74785 .
Đặc biệt
290340 . 573990 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 4
1 2 7 9
2 4 8 2
3 0 8 0 5 9
4 0 2 2 9
5 1 5 8 8
6 1 2  
7 5 1 2 8
8 4 4 8 0 5 7
9 1 7 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 18-06-2024

Giải
Giải tám
17 . 00 .
Giải bảy
177 . 536 .
Giải sáu
6148 . 6934 . 8070 . 3344 . 9175 . 8596 .
Giải năm
8157 . 3803 .
Giải tư
83863 . 25945 . 35030 . 31024 . 29376 . 39470 . 05703 . 85099 . 65753 . 80650 . 94623 . 56972 . 63446 . 25968 .
Giải ba
50640 . 26567 . 50640 . 26567 .
Giải nhì
44930 . 06958 .
Giải nhất
43591 . 95846 .
Đặc biệt
602502 . 599625 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 3 0 3
1 7  
2 3 4 5 6
3 0 0 4 6
4 0 6 8 8 4 5 6
5 3 7 0 8
6 3 7 8
7 0 5 6 7 0 2
8    
9 1 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 17-06-2024

Giải
Giải tám
32 . 52 .
Giải bảy
928 . 310 .
Giải sáu
7116 . 3809 . 3647 . 1169 . 1460 . 7186 .
Giải năm
4272 . 2208 .
Giải tư
39019 . 65161 . 23255 . 93562 . 94294 . 63348 . 90867 . 36612 . 33123 . 69215 . 64482 . 33771 . 36597 . 59668 .
Giải ba
85797 . 27812 . 85797 . 27812 .
Giải nhì
01208 . 35684 .
Giải nhất
88849 . 35603 .
Đặc biệt
208827 . 242677 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 8 3 8 9
1 6 9 0 2 2 5
2 3 7 8  
3 2  
4 7 9 1 8
5 5 9 2
6 0 7 1 2 8 9
7 2 1 7
8 2 4 6
9 4 7 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 16-06-2024

Giải
Giải tám
42 . 15 . 65
Giải bảy
620 . 156 . 913 .
Giải sáu
2633 . 5343 . 7291 . 6973 . 3045 . 9110 . 9013 . 4773 . 4347
Giải năm
4876 . 3378 . 8687
Giải tư
73401 . 25171 . 53723 . 12082 . 47526 . 42624 . 61136 . 43781 . 67789 . 51238 . 48575 . 22819 . 71154 . 23629 . 41297 . 11014 . 76916 . 11693 . 74719 . 89818 . 14027
Giải ba
43477 . 14644 . 57410 . 43477 . 14644 . 57410
Giải nhì
37145 . 41847 . 01575
Giải nhất
88134 . 27672 . 70700
Đặc biệt
168831 . 798207 . 756893
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 0
1 3 4 9 5 5 6 8 0 0 3 9
2 0 6 9 3 4 7
3 1 3 4 6 8    
4 2 5 3 4 5 7 7
5 4 6  
6     4 5
7 3 5 6 7 1 2 3 5 8 5
8 2 1 7 9
9     1 3 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 15-06-2024

Giải
Giải tám
44 . 51 . 94
Giải bảy
589 . 014 . 044 .
Giải sáu
5156 . 2501 . 8700 . 8485 . 3742 . 9307 . 8176 . 3088 . 6504
Giải năm
6823 . 2372 . 6193
Giải tư
56950 . 58149 . 24936 . 17375 . 97212 . 10324 . 11913 . 35062 . 40561 . 42672 . 77664 . 59366 . 20476 . 77063 . 53542 . 09095 . 58594 . 90583 . 04793 . 87074 . 16042
Giải ba
95946 . 51635 . 93205 . 95946 . 51635 . 93205
Giải nhì
55073 . 72928 . 84915
Giải nhất
58837 . 49302 . 16902
Đặc biệt
701315 . 588522 . 424008
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 2 0 2 4 5 7 8
1 3 5 2 4 5
2 3 2 8 4
3 7 5 6
4 2 4 6 2 9 2 2 4
5 0 6 1  
6   2 3 4 1 6
7 2 3 5 6 6 2 4 9  
8 5 9 8 3 6
9 3 5 4 3 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 14-06-2024

Giải
Giải tám
80 . 78 .
Giải bảy
936 . 584 .
Giải sáu
0544 . 9372 . 8895 . 7352 . 5307 . 2498 .
Giải năm
4849 . 0429 .
Giải tư
60225 . 58376 . 40961 . 92812 . 90668 . 63438 . 23601 . 97336 . 84943 . 07622 . 79812 . 22355 . 78764 . 39897 .
Giải ba
30265 . 21790 . 30265 . 21790 .
Giải nhì
03707 . 87941 .
Giải nhất
54744 . 29235 .
Đặc biệt
338892 . 275418 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 7 7 7
1 2 5 2 8
2 5 2 9
3 6 5 6 8
4 3 4 4 9 1
5   2 5
6 1 4 5 8  
7   2 6 8
8 0 4
9 2 5 0 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 13-06-2024

Giải
Giải tám
59 . 70 . 32
Giải bảy
223 . 683 . 655 .
Giải sáu
5053 . 6647 . 6342 . 0045 . 0593 . 0448 . 2950 . 8352 . 6202
Giải năm
1232 . 7130 . 7141
Giải tư
11815 . 10260 . 23089 . 04168 . 99781 . 62436 . 05264 . 07493 . 21031 . 04864 . 26615 . 07927 . 51517 . 58886 . 96222 . 01231 . 51426 . 61079 . 00965 . 86473 . 01714
Giải ba
90322 . 47466 . 08921 . 90322 . 47466 . 08921
Giải nhì
72395 . 04855 . 37098
Giải nhất
22050 . 37000 . 99204
Đặc biệt
289941 . 106727 . 866431
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   0 2 4
1 5 7 5 4
2 2 3 5 6 7 1 2 7
3 1 2 0 1 1 2 6
4 1 5 7 1 2 8
5 0 0 3 9 2 5 5
6 4 4 5 8 0 6  
7   0 3 7 9
8   1 3 6 9
9 1 5 3 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 12-06-2024

Giải
Giải tám
78 . 59 .
Giải bảy
657 . 571 .
Giải sáu
5443 . 3347 . 6402 . 9950 . 7710 . 5733 .
Giải năm
8414 . 4515 .
Giải tư
45383 . 29066 . 48590 . 41051 . 51721 . 53181 . 94444 . 35748 . 22781 . 29465 . 75141 . 73385 . 81247 . 51978 .
Giải ba
50957 . 14176 . 50957 . 14176 .
Giải nhì
78547 . 98822 .
Giải nhất
04189 . 65367 .
Đặc biệt
268689 . 237610 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2  
1 0 4 0 5
2 1 2
3 8 2 3
4 1 3 4 7 7 7 8
5 7 7 0 1 9
6   5 6 7
7 8 1 6 8
8 1 3 9 9 1 5
9 0  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 11-06-2024

Giải
Giải tám
77 . 22 .
Giải bảy
735 . 083 .
Giải sáu
6199 . 5650 . 7647 . 3657 . 3710 . 8432 .
Giải năm
1766 . 5479 .
Giải tư
31577 . 57376 . 80708 . 70968 . 46224 . 10096 . 09289 . 56801 . 42486 . 30901 . 05261 . 04964 . 89473 . 85011 .
Giải ba
98278 . 58717 . 98278 . 58717 .
Giải nhì
28103 . 06679 .
Giải nhất
21513 . 80758 .
Đặc biệt
772841 . 116270 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8 1 1
1 0 3 1 7
2 4 2
3 5 2
4 1 7 0
5   0 7 8
6 1 6 4 8
7 3 7 7 8 0 6 9 9
8 0 6 9 3
9 9 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 10-06-2024

Giải
Giải tám
40 . 79 .
Giải bảy
114 . 450 .
Giải sáu
7409 . 9718 . 8934 . 6270 . 3923 . 1081 .
Giải năm
6686 . 1177 .
Giải tư
15063 . 50290 . 16843 . 50779 . 29030 . 73449 . 02831 . 41375 . 52710 . 07553 . 36697 . 62374 . 88189 . 99856 .
Giải ba
68183 . 62666 . 68183 . 62666 .
Giải nhì
03817 . 39039 .
Giải nhất
18803 . 07448 .
Đặc biệt
461491 . 248292 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 9  
1 0 4 7 8
2 3  
3 0 1 2 4 9
4 0 3 8 8 9
5   0 3 6
6 3 6
7   0 4 5 7 9 9
8 3 6 9 1
9 1 7 0 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 09-06-2024

Giải
Giải tám
22 . 74 . 80
Giải bảy
937 . 726 . 601 .
Giải sáu
0050 . 5730 . 5174 . 8918 . 3203 . 4831 . 5702 . 8573 . 7900
Giải năm
2747 . 4655 . 3049
Giải tư
88096 . 40123 . 45378 . 09398 . 53086 . 49024 . 75555 . 59401 . 56169 . 68340 . 07225 . 77816 . 44903 . 98093 . 37384 . 34139 . 80233 . 81754 . 53589 . 14566 . 84948
Giải ba
87560 . 72412 . 16146 . 87560 . 72412 . 16146
Giải nhì
62907 . 44509 . 79776
Giải nhất
68310 . 95420 . 46362
Đặc biệt
720703 . 083627 . 831147
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 3 7 1 3 9 0 1
1 0 8 2 6
2 2 0 3 5 6 7 4
3 7 9 0 3 1 1
4 0 7   6 7 8 9
5 0 5 1 5 4
6 0 6 2 9
7   3 4 4 6 8
8 7 9 6 0 4
9 6 8 3  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 08-06-2024

Giải
Giải tám
52 . 93 . 47
Giải bảy
678 . 023 . 015 .
Giải sáu
4312 . 5460 . 5807 . 0492 . 6241 . 9180 . 9529 . 8709 . 5133
Giải năm
3601 . 1406 . 1799
Giải tư
22932 . 52235 . 10205 . 07055 . 92021 . 26667 . 72358 . 43478 . 64908 . 56795 . 72889 . 69378 . 82267 . 20233 . 20365 . 52260 . 50061 . 11354 . 97857 . 03514 . 82420
Giải ba
83744 . 26419 . 41043 . 83744 . 26419 . 41043
Giải nhì
88997 . 07605 . 05902
Giải nhất
24452 . 69134 . 69732
Đặc biệt
169163 . 976944 . 539125
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 6 9 2 5 7 8
1 2 4 9 5
2 9 1 3 0 5
3 2 3 4 5 2 3
4 4 1 4 3 5 7
5 2 2 5 7 8   4
6 0 3 7 0 1 2 5 7
7 6 8 8 8
8   9 0
9 2 5 7 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 07-06-2024

Giải
Giải tám
47 . 19 .
Giải bảy
332 . 643 .
Giải sáu
5717 . 8898 . 2965 . 8885 . 6926 . 4683 .
Giải năm
4170 . 9758 .
Giải tư
08537 . 91634 . 37651 . 52490 . 87964 . 42283 . 72772 . 53641 . 96217 . 07631 . 89693 . 40391 . 95308 . 98878 .
Giải ba
18558 . 38236 . 18558 . 38236 .
Giải nhì
83476 . 64352 .
Giải nhất
41537 . 07295 .
Đặc biệt
060422 . 247798 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8  
1 7 7 8 9
2 2 6  
3 2 7 7 1 4 6
4 7 1 3
5 1 8 2 8
6 4 5  
7 0 2 6 8
8 0 3 3 5
9 3 0 1 5 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 06-06-2024

Giải
Giải tám
40 . 53 . 66
Giải bảy
692 . 990 . 851 .
Giải sáu
7440 . 4086 . 7392 . 9950 . 2953 . 9523 . 4115 . 6625 . 1698
Giải năm
7085 . 1128 . 4302
Giải tư
11894 . 93551 . 53119 . 95565 . 40246 . 22969 . 69818 . 31750 . 65963 . 02596 . 40031 . 29968 . 32228 . 20434 . 39687 . 37013 . 22726 . 75973 . 79139 . 36554 . 80658
Giải ba
09718 . 81924 . 59842 . 09718 . 81924 . 59842
Giải nhì
26596 . 52675 . 45036
Giải nhất
86356 . 22060 . 37126
Đặc biệt
574749 . 033997 . 609435
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0     2 7
1 3 5 8 8   9
2 8 4 5 6 8 3 6
3 9 1 4 5 6
4 0 0 9 6 2
5 0 6 0 1 3 3 4 1 8
6 5 0 3 6 8 9
7 5 5 3
8 5 6 7
9 2 4 6 6 0 7 9 2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 05-06-2024

Giải
Giải tám
98 . 27 .
Giải bảy
418 . 027 .
Giải sáu
3195 . 8547 . 1167 . 5924 . 0278 . 7063 .
Giải năm
4769 . 5400 .
Giải tư
45677 . 53059 . 27647 . 38671 . 42031 . 82565 . 16608 . 40147 . 45285 . 91999 . 53304 . 30935 . 48394 . 84429 .
Giải ba
13038 . 17408 . 13038 . 17408 .
Giải nhì
20908 . 12182 .
Giải nhất
76366 . 03231 .
Đặc biệt
206039 . 617219 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 8 0 8
1 8 9
2   4 7 7 9
3 1 8 9 1 5
4 7 7 7
5 0 9
6 6 7 9 3 5
7 7 8 1 2
8 5 2
9 4 5 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 04-06-2024

Giải
Giải tám
13 . 77 .
Giải bảy
195 . 106 .
Giải sáu
1199 . 7773 . 8607 . 1915 . 6479 . 9448 .
Giải năm
1765 . 6753 .
Giải tư
05406 . 90777 . 38440 . 35605 . 04408 . 53423 . 72469 . 75844 . 80687 . 29003 . 18845 . 26769 . 45682 . 33286 .
Giải ba
59301 . 88041 . 59301 . 88041 .
Giải nhì
50136 . 18390 .
Giải nhất
67993 . 54852 .
Đặc biệt
436116 . 103914 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 6 7 8 3 5 6
1 3 6 4 5
2   3
3 6  
4 0 5 1 4 8
5   2 3
6 5 9 9
7 9 3 5 7 7
8 2 4 7 6
9 3 5 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 03-06-2024

Giải
Giải tám
98 . 68 .
Giải bảy
060 . 841 .
Giải sáu
9640 . 3940 . 4445 . 3386 . 1649 . 0929 .
Giải năm
0589 . 1053 .
Giải tư
41331 . 16482 . 74787 . 06804 . 86423 . 77827 . 56834 . 34762 . 98585 . 80709 . 10765 . 78495 . 05755 . 47764 .
Giải ba
39881 . 82269 . 39881 . 82269 .
Giải nhì
01202 . 17753 .
Giải nhất
90677 . 46103 .
Đặc biệt
649207 . 959209 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 7 3 4 9 9
1    
2 3 7 9
3 1 4  
4 0 5 9 0 1
5 1 5 3 3
6 0 5 2 4 8 9
7 7  
8 1 5 7 9 2 6
9 8 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 02-06-2024

Giải
Giải tám
34 . 12 . 75
Giải bảy
422 . 565 . 500 .
Giải sáu
9123 . 5624 . 2660 . 8720 . 7222 . 2462 . 3539 . 3866 . 4712
Giải năm
8751 . 3984 . 4437
Giải tư
28421 . 30663 . 00848 . 40072 . 57355 . 52355 . 95592 . 42443 . 64931 . 37620 . 18509 . 06979 . 68406 . 12059 . 65851 . 76710 . 42552 . 52336 . 05247 . 27199 . 06426
Giải ba
58346 . 22618 . 82225 . 58346 . 22618 . 82225
Giải nhì
61804 . 27580 . 04812
Giải nhất
55513 . 84990 . 85768
Đặc biệt
084132 . 107816 . 356024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 9 0
1 0 3 2 6 8 2 2
2 0 0 1 2 3 2 4 4 5 6
3 2 4 9   1 6 7
4 6 7 3 0 8
5 1 2 5 9 1 5
6   3 5 6 0 2 8
7 2 5 8 5 9
8   0 4  
9 2 0 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 01-06-2024

Giải
Giải tám
57 . 72 . 40
Giải bảy
181 . 569 . 003 .
Giải sáu
1734 . 1852 . 8350 . 5259 . 2668 . 6374 . 6242 . 5716 . 9645
Giải năm
0007 . 3733 . 6143
Giải tư
32703 . 83942 . 61322 . 09313 . 59728 . 12257 . 18838 . 29169 . 94055 . 83042 . 01697 . 07278 . 65939 . 80635 . 19401 . 32614 . 54313 . 69082 . 02598 . 76660 . 23265
Giải ba
86759 . 36740 . 41628 . 86759 . 36740 . 41628
Giải nhì
78593 . 74152 . 93879
Giải nhất
39098 . 02157 . 26637
Đặc biệt
782998 . 687059 . 661914
Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
0 3 7   1 3
1 3 4 3 6 4
2   8 9 2 8
3 4 8 9 3 5 7
4 2 2 0 2 0 3 5 9
5 7 9 9 2 2 7 9 0 5 7
6   0 8 9 9 5
7   2 4 8 9
8 1   2
9 0 3 8 8 8 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 31-05-2024

Giải
Giải tám
00 . 09 .
Giải bảy
300 . 042 .
Giải sáu
5366 . 3917 . 7215 . 8194 . 6839 . 4411 .
Giải năm
7674 . 5788 .
Giải tư
00616 . 78502 . 94510 . 29821 . 60698 . 60088 . 15099 . 48029 . 54310 . 13555 . 06816 . 93104 . 70525 . 22573 .
Giải ba
49308 . 87368 . 49308 . 87368 .
Giải nhì
05664 . 69805 .
Giải nhất
55029 . 29502 .
Đặc biệt
467613 . 087970 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 0 8 2 2 4 5 9
1 0 0 3 5 6 6 1 7
2 5 9 1 1 9
3 9  
4   2
5   5
6 4 6 8
7 4 0 3
8   8 8
9 8 9 9 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 30-05-2024

Giải
Giải tám
01 . 58 . 43
Giải bảy
151 . 321 . 908 .
Giải sáu
5608 . 9291 . 9865 . 7774 . 0270 . 5283 . 6502 . 1862 . 6960
Giải năm
6041 . 1589 . 6822
Giải tư
80342 . 64552 . 36001 . 13395 . 28620 . 06062 . 13625 . 74029 . 56804 . 61962 . 63065 . 77846 . 13382 . 48133 . 63843 . 11466 . 13244 . 10965 . 57550 . 09830 . 83734
Giải ba
53572 . 12231 . 79868 . 53572 . 12231 . 79868
Giải nhì
78893 . 02029 . 70133
Giải nhất
94252 . 41291 . 46203
Đặc biệt
791206 . 929844 . 109868
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 2 6 8   1 3 4 8
1      
2 5 0 1 9 9 2
3   0 1 3 3 4
4 1 2 4 4 3 3 6
5 0 1 2 2 8  
6 2 6 2 5 0 2 5 5 8 8
7 0 2 4 0 0
8 2 5 9 3
9 3 5 1 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 29-05-2024

Giải
Giải tám
21 . 70 .
Giải bảy
552 . 652 .
Giải sáu
9329 . 7570 . 2274 . 8270 . 5079 . 4452 .
Giải năm
8944 . 3074 .
Giải tư
35202 . 62200 . 36593 . 16200 . 77991 . 78905 . 11864 . 09266 . 21473 . 91766 . 49762 . 98022 . 15619 . 81536 .
Giải ba
26127 . 80794 . 26127 . 80794 .
Giải nhì
18628 . 32327 .
Giải nhất
16049 . 05709 .
Đặc biệt
749809 . 526514 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 9 0 0 5 9
1 4 9 4
2 1 7 8 9 2 2 7
3   6
4 4 9  
5 2 2 2
6 2 4 6 6
7 3 4 9 0 0 0 4
8    
9 1 3 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 28-05-2024

Giải
Giải tám
45 . 79 .
Giải bảy
261 . 448 .
Giải sáu
3516 . 7153 . 5288 . 2618 . 6026 . 9407 .
Giải năm
4768 . 7361 .
Giải tư
19957 . 09564 . 94917 . 59050 . 70752 . 95890 . 86176 . 00187 . 33409 . 82057 . 74797 . 22367 . 77024 . 30639 .
Giải ba
09554 . 70050 . 09554 . 70050 .
Giải nhì
60767 . 11426 .
Giải nhất
69249 . 93098 .
Đặc biệt
461903 . 704294 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 9 7
1 6 7 8
2 4 6 6
3   9
4 1 5 9 8
5 2 4 7 0 0 3 7
6 1 7 8 1 4 7
7 6 9
8 8 7
9 7 0 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 27-05-2024

Giải
Giải tám
67 . 36 .
Giải bảy
782 . 375 .
Giải sáu
4588 . 3057 . 3163 . 8466 . 5918 . 0270 .
Giải năm
7265 . 3618 .
Giải tư
28384 . 03302 . 96240 . 01559 . 70844 . 49520 . 33107 . 70970 . 31976 . 89334 . 97097 . 91406 . 58841 . 56088 .
Giải ba
22245 . 26659 . 22245 . 26659 .
Giải nhì
56265 . 96915 .
Giải nhất
81650 . 59743 .
Đặc biệt
709514 . 362471 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 2 6
1 4 8 5 8
2   0
3   4 6
4 0 1 4 5 3
5 0 1 7 9 9
6 3 5 5 7 6
7 6 0 0 1 5
8 2 4 8 8
9 7 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 26-05-2024

Giải
Giải tám
79 . 36 . 57
Giải bảy
285 . 405 . 157 .
Giải sáu
5196 . 3776 . 1484 . 3481 . 6702 . 7258 . 3243 . 5742 . 6490
Giải năm
8751 . 6215 . 0956
Giải tư
98918 . 70172 . 11583 . 21097 . 81041 . 87566 . 92334 . 41556 . 76870 . 65407 . 25685 . 30662 . 28483 . 11900 . 53813 . 25384 . 25330 . 12241 . 85512 . 31356 . 67032
Giải ba
02839 . 74690 . 16117 . 02839 . 74690 . 16117
Giải nhì
85452 . 90756 . 99145
Giải nhất
83429 . 44949 . 88351
Đặc biệt
051987 . 255020 . 306035
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 0 1 2 5  
1 2 6 8 5 3 7
2 9 0 9
3 4 9 0 6 2 5
4 3 1 2 9 1 5
5 1 2 6 6 6 1 6 7 7 8
6     2 6
7 9 2 6 0
8 1 3 4 5 7 5 3 4
9 6 7 0 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 25-05-2024

Giải
Giải tám
88 . 99 . 84
Giải bảy
881 . 091 . 033 .
Giải sáu
7896 . 8037 . 7080 . 4981 . 1549 . 1757 . 3544 . 6704 . 6006
Giải năm
5062 . 5345 . 8286
Giải tư
10838 . 23488 . 61167 . 51168 . 98913 . 12217 . 45114 . 51174 . 62875 . 42798 . 13360 . 92445 . 97620 . 04073 . 43902 . 05078 . 14859 . 59322 . 11047 . 52847 . 73331
Giải ba
82867 . 71548 . 81761 . 82867 . 71548 . 81761
Giải nhì
17440 . 44178 . 04421
Giải nhất
74759 . 37278 . 81930
Đặc biệt
476726 . 743279 . 685962
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   4 2 6
1 4 3 7
2 0 3 6   1 2
3 8 7 0 1 3
4 0 4 7 5 7 8 9 0 5
5 9 9 7
6 2 7 8 0 1 2 7
7 8 3 4 8 8 9 5
8 1 1 8 8 0 4 6
9 6 8 1 2 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 24-05-2024

Giải
Giải tám
72 . 74 .
Giải bảy
512 . 665 .
Giải sáu
2272 . 0706 . 0302 . 8808 . 2313 . 1079 .
Giải năm
5712 . 1608 .
Giải tư
74442 . 14228 . 03039 . 29117 . 79493 . 07704 . 02131 . 35411 . 84448 . 64460 . 48641 . 03950 . 95921 . 83393 .
Giải ba
53581 . 23283 . 53581 . 23283 .
Giải nhì
95710 . 60762 .
Giải nhất
24585 . 46296 .
Đặc biệt
052482 . 397150 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 4 6 8 8
1 0 2 2 3 1 7
2 1 8
3 1 2 9 2
4 1 2 8  
5   0 0
6   0 2 5
7 2 2 4 9
8 1 2 5 3
9 3 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 23-05-2024

Giải
Giải tám
08 . 43 . 52
Giải bảy
954 . 465 . 814 .
Giải sáu
2997 . 6296 . 2985 . 0888 . 2806 . 9681 . 7340 . 8918 . 9431
Giải năm
1862 . 0892 . 6578
Giải tư
92594 . 98001 . 56586 . 30420 . 71124 . 31309 . 51114 . 94815 . 27709 . 98332 . 08705 . 97043 . 45629 . 93489 . 68173 . 40880 . 58973 . 32473 . 11289 . 32663 . 42717
Giải ba
34039 . 87663 . 48938 . 34039 . 87663 . 48938
Giải nhì
44011 . 84043 . 63991
Giải nhất
65927 . 83963 . 46247
Đặc biệt
193859 . 052696 . 725475
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 1 5 6 9 9
1 1 4 9 5 8 4 7 8
2 0 7 9 4  
3 2 9 1 1 8
4 0 3 3 3 7
5 4 9   2
6 2 3 3 3 5  
7   3 3 3 5 8
8 0 8 9 9 1 5 6
9 4 7 2 6 6 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 22-05-2024

Giải
Giải tám
01 . 83 .
Giải bảy
657 . 915 .
Giải sáu
3916 . 1727 . 7719 . 0175 . 9904 . 6116 .
Giải năm
3815 . 1200 .
Giải tư
36423 . 55041 . 29143 . 28061 . 84044 . 38773 . 27784 . 88590 . 45861 . 45362 . 20252 . 78072 . 99028 . 36625 .
Giải ba
14607 . 14445 . 14607 . 14445 .
Giải nhì
30175 . 22970 .
Giải nhất
38925 . 84593 .
Đặc biệt
890557 . 864720 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 7 0
1 5 6 9 5 6
2 3 5 8 0 5 7
3    
4 3 4 1 5
5 2 7 7  
6 1 1 2
7 5 0 1 2 3 5
8 4 9 3
9   0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 21-05-2024

Giải
Giải tám
62 . 64 .
Giải bảy
851 . 209 .
Giải sáu
2427 . 9303 . 8617 . 8792 . 3900 . 3642 .
Giải năm
3566 . 4133 .
Giải tư
35095 . 41836 . 97020 . 60907 . 96074 . 14185 . 77087 . 16547 . 01949 . 20731 . 39900 . 41704 . 01200 . 12842 .
Giải ba
47263 . 66842 . 47263 . 66842 .
Giải nhì
42199 . 66707 .
Giải nhất
44769 . 97315 .
Đặc biệt
392574 . 191463 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 0 0 3 4 7 7 9
1 0 7 5
2 0 7  
3   1 3 6
4 9 2 2 2 3 7
5 1  
6 2 3 6 9 3 4
7 4 4  
8 7 5
9 5 9 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 20-05-2024

Giải
Giải tám
70 . 54 .
Giải bảy
752 . 961 .
Giải sáu
3013 . 5984 . 4086 . 8718 . 4063 . 3841 .
Giải năm
7389 . 2429 .
Giải tư
53544 . 06386 . 85692 . 39864 . 72355 . 27875 . 98587 . 67554 . 70963 . 12858 . 64750 . 05105 . 71274 . 44275 .
Giải ba
07107 . 95207 . 07107 . 95207 .
Giải nhì
94924 . 22058 .
Giải nhất
65869 . 80839 .
Đặc biệt
054991 . 042509 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 5 7 9
1 0 3 8
2 4 9
3   9
4 4 1
5 0 2 5 4 4 8 8
6 3 3 9 1 4
7 0 4 5 5
8 6 7 9 4 4 6
9 1 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 19-05-2024

Giải
Giải tám
39 . 06 . 45
Giải bảy
425 . 573 . 065 .
Giải sáu
7919 . 7090 . 8325 . 3574 . 6133 . 7038 . 2056 . 8510 . 7818
Giải năm
3538 . 9792 . 6295
Giải tư
75272 . 39615 . 43607 . 79848 . 41186 . 69026 . 81975 . 17274 . 64172 . 67348 . 56183 . 40506 . 91011 . 08029 . 65931 . 67044 . 72406 . 77720 . 00610 . 22188 . 00746
Giải ba
58839 . 89275 . 93142 . 58839 . 89275 . 93142
Giải nhì
38556 . 14112 . 99655
Giải nhất
15570 . 49802 . 85188
Đặc biệt
298117 . 839184 . 979256
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   2 6 6 6 7
1 0 1 7 9 0 2 5 8
2 5 9 0 5 6
3 8 9 9 3 1 8
4 4 8 8   2 5 6
5 6 6 8   5 6 6
6   7 5
7 0 2 4 5 3 4 5 2
8   3 4 6 8 8
9   0 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 18-05-2024

Giải
Giải tám
38 . 93 . 58
Giải bảy
423 . 806 . 290 .
Giải sáu
6072 . 1409 . 6607 . 2295 . 2770 . 7514 . 4868 . 3883 . 0308
Giải năm
1466 . 6092 . 1160
Giải tư
43834 . 14292 . 99439 . 28565 . 12543 . 70875 . 18480 . 17962 . 44807 . 79952 . 66320 . 08655 . 58895 . 32846 . 21657 . 25702 . 73449 . 36188 . 08331 . 78514 . 93913
Giải ba
30492 . 89286 . 81647 . 30492 . 89286 . 81647
Giải nhì
02033 . 92897 . 95929
Giải nhất
30773 . 15772 . 05753
Đặc biệt
389600 . 613514 . 558046
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0 2 1 6 9 7 7 8
1   4 4 3 4
2 3 0 9
3 1 3 4 8   9
4   3 6 9 6 7
5 2   3 5 7 8
6 5 6 8 2 0
7 2 3 0 2 5
8 0 3 6 8
9 2 5 5 9 2 2 3 7 0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 17-05-2024

Giải
Giải tám
93 . 29 .
Giải bảy
403 . 313 .
Giải sáu
3972 . 1291 . 5138 . 5420 . 3608 . 3132 .
Giải năm
2903 . 0656 .
Giải tư
26144 . 02836 . 19889 . 65039 . 24927 . 60801 . 37656 . 55363 . 23717 . 45869 . 11012 . 37199 . 04227 . 97760 .
Giải ba
52537 . 79853 . 52537 . 79853 .
Giải nhì
16895 . 82005 .
Giải nhất
17518 . 12522 .
Đặc biệt
886604 . 184332 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 3 4 8 1 5
1 2 7 8 3
2 7 7 0 2 9
3 7 8 2 2 6 9
4 4  
5 6 3 6
6 7 0 3 9
7 2 8
8 9  
9 3 5 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 16-05-2024

Giải
Giải tám
33 . 53 . 56
Giải bảy
001 . 868 . 356 .
Giải sáu
4315 . 9249 . 5523 . 6049 . 8649 . 8800 . 7073 . 5274 . 4872
Giải năm
6363 . 1492 . 6066
Giải tư
15651 . 34502 . 00875 . 23472 . 13226 . 72944 . 18971 . 60662 . 15426 . 32059 . 35486 . 45424 . 74188 . 00492 . 37476 . 16948 . 29885 . 63152 . 72413 . 61608 . 80669
Giải ba
98484 . 61783 . 79283 . 98484 . 61783 . 79283
Giải nhì
91501 . 71855 . 18448
Giải nhất
29794 . 37910 . 58606
Đặc biệt
810920 . 843919 . 229333
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 1 2 8 0 6
1 3 5 0 9  
2 0 6 3 4 6
3 3 5 3
4 8 9 9 9 1 4 8
5 1 9 3 5 2 6 6
6 3 2 8 6 9
7 0 1 2 3 4 2 5 6
8 4 8 3 5 6 3
9 4 2 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 15-05-2024

Giải
Giải tám
00 . 20 .
Giải bảy
682 . 286 .
Giải sáu
5479 . 9029 . 5582 . 2752 . 9976 . 6653 .
Giải năm
3127 . 3666 .
Giải tư
15214 . 61936 . 15989 . 97667 . 09346 . 86427 . 44446 . 50922 . 81217 . 31968 . 36222 . 47057 . 08386 . 56226 .
Giải ba
92375 . 51202 . 92375 . 51202 .
Giải nhì
14039 . 97831 .
Giải nhất
08006 . 99354 .
Đặc biệt
861225 . 421752 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 6 2
1 4 5 7 8
2 2 5 7 0 2 6 7 9
3 9 1 6
4 6 6  
5   2 2 3 4 7
6   6 7 8
7 5 6 9  
8 2 2 6 9 6
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 14-05-2024

Giải
Giải tám
53 . 89 .
Giải bảy
101 . 838 .
Giải sáu
0696 . 5436 . 4911 . 9078 . 3293 . 2636 .
Giải năm
8793 . 2682 .
Giải tư
05325 . 15372 . 90626 . 85541 . 45067 . 13957 . 93999 . 13110 . 97499 . 23371 . 58141 . 62502 . 73736 . 44662 .
Giải ba
53518 . 19471 . 53518 . 19471 .
Giải nhì
46185 . 35452 .
Giải nhất
04371 . 87066 .
Đặc biệt
551652 . 929509 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 2 4 9
1 1 8 0
2 5 6  
3 6 6 6 8
4 1 1
5 2 3 2 7
6 7 2 6
7 1 7 1 1 2 8
8 5 2 9
9 3 3 6 9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 13-05-2024

Giải
Giải tám
55 . 97 .
Giải bảy
407 . 354 .
Giải sáu
4297 . 1784 . 4184 . 1763 . 8988 . 5820 .
Giải năm
7379 . 1102 .
Giải tư
98980 . 35335 . 81357 . 94493 . 70272 . 05715 . 88941 . 65211 . 42974 . 49249 . 56165 . 05252 . 31277 . 01946 .
Giải ba
39837 . 15224 . 39837 . 15224 .
Giải nhì
87666 . 29191 .
Giải nhất
84587 . 65390 .
Đặc biệt
941762 . 011632 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 2
1   1 5
2   0 4
3 7 2 4 5
4 1 6 9
5 5 7 2 4
6 1 2 5 6 3
7 2 4 7 9  
8 0 4 7 8 4
9 7 0 1 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 12-05-2024

Giải
Giải tám
23 . 42 . 80
Giải bảy
225 . 422 . 500 .
Giải sáu
1667 . 6759 . 3517 . 5119 . 1156 . 2598 . 8554 . 1636 . 9571
Giải năm
1904 . 4966 . 1009
Giải tư
02390 . 83982 . 95372 . 77922 . 69176 . 93800 . 21454 . 08056 . 49646 . 56238 . 29710 . 75312 . 52626 . 45718 . 23986 . 53205 . 19143 . 16313 . 53532 . 64764 . 08074
Giải ba
15442 . 41565 . 15218 . 15442 . 41565 . 15218
Giải nhì
56286 . 76408 . 36444
Giải nhất
12096 . 39521 . 31072
Đặc biệt
756179 . 293762 . 643774
Đầu Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
0 4 5 8 0 0 9
1 9 0 8 2 3 7 8
2 2 3 5 6 1 2  
3 2 8 6  
4 2 2 3 4 6
5 4 4 6 6 9  
6 7 2 4 5 5 6 5
7 9 6 1 2 2 4 4
8 6 2 0 6
9 0 1 6   8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 11-05-2024

Giải
Giải tám
16 . 05 . 50
Giải bảy
530 . 391 . 050 .
Giải sáu
3005 . 2222 . 0933 . 0804 . 7260 . 6907 . 3434 . 4696 . 1338
Giải năm
1484 . 9885 . 8302
Giải tư
36562 . 42129 . 47260 . 22409 . 24356 . 61719 . 17261 . 63247 . 45636 . 21231 . 18468 . 88884 . 90419 . 06036 . 69092 . 47100 . 16613 . 60015 . 66055 . 55754 . 66053
Giải ba
07302 . 31787 . 08739 . 07302 . 31787 . 08739
Giải nhì
91940 . 33375 . 07775
Giải nhất
25130 . 02078 . 87716
Đặc biệt
377478 . 995138 . 796887
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 2 4 5 9 2 5 2 7
1 6 9 3 5 6 9
2   2 9  
3 0 0 1 4 6 8 3 6 8 9
4 0 7  
5 5 4 6 0 0 3
6 1 2 0 8 0 7
7 8 8 5 8 5
8 4 5 7 4 7
9   1 6 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 10-05-2024

Giải
Giải tám
68 . 30 .
Giải bảy
183 . 606 .
Giải sáu
0741 . 2250 . 1034 . 3579 . 8006 . 0272 .
Giải năm
3109 . 1064 .
Giải tư
85886 . 69193 . 05759 . 99773 . 13080 . 27652 . 15525 . 10699 . 26576 . 37629 . 88259 . 43936 . 06056 . 84432 .
Giải ba
48617 . 13160 . 48617 . 13160 .
Giải nhì
37606 . 61433 .
Giải nhất
81486 . 30685 .
Đặc biệt
835554 . 633242 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 6 9 3 6
1 7  
2 5 9
3 4 0 2 3 6
4 1 4 2
5 4 6 9 9 0 2
6 8 0 4
7 6 2 3 9
8 0 3 6 6 5
9   3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 09-05-2024

Giải
Giải tám
96 . 14 . 37
Giải bảy
110 . 527 . 833 .
Giải sáu
2414 . 5404 . 9910 . 7327 . 1700 . 0909 . 1503 . 1800 . 0857
Giải năm
4986 . 6803 . 3793
Giải tư
14351 . 12815 . 24812 . 50162 . 16997 . 01274 . 07428 . 12581 . 56360 . 52648 . 53627 . 16754 . 43297 . 67846 . 69700 . 22802 . 92492 . 66163 . 60751 . 23085 . 34906
Giải ba
61611 . 51368 . 88414 . 61611 . 51368 . 88414
Giải nhì
94889 . 28471 . 23277
Giải nhất
57925 . 90900 . 88904
Đặc biệt
827848 . 592097 . 051442
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 3 0 0 0 3 4 0 4 6 9
1 0 1 4 4 5 0 2 4
2 5 7 8 7 7  
3     3 7
4 8 8 6 2
5 1 1 8   4 7
6 2 7 8 0 3
7   1 4 7
8 6 9 1 5 6
9 6 7 2 7 7 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 08-05-2024

Giải
Giải tám
23 . 93 .
Giải bảy
803 . 285 .
Giải sáu
7080 . 6020 . 8393 . 0669 . 4653 . 5199 .
Giải năm
3755 . 1962 .
Giải tư
84856 . 97373 . 29929 . 68771 . 45998 . 02651 . 44405 . 93634 . 39904 . 09607 . 31729 . 03432 . 76944 . 44498 .
Giải ba
02666 . 76421 . 02666 . 76421 .
Giải nhì
96078 . 25831 .
Giải nhất
85209 . 93640 .
Đặc biệt
136971 . 762242 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 5 9 7
1    
2 3 9 9 0 1
3   1 2 4
4 4 0 2
5 3 4 5 6 1
6 6 2 9
7 1 8 1 3
8 0 5
9 3 8 3 6 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 07-05-2024

Giải
Giải tám
11 . 71 .
Giải bảy
505 . 748 .
Giải sáu
6994 . 3133 . 3283 . 4818 . 2190 . 3417 .
Giải năm
6218 . 4703 .
Giải tư
85544 . 10608 . 84251 . 17257 . 37910 . 72774 . 49981 . 29048 . 81130 . 54117 . 10304 . 56401 . 92204 . 47406 .
Giải ba
44768 . 78850 . 44768 . 78850 .
Giải nhì
70480 . 84414 .
Giải nhất
23655 . 96522 .
Đặc biệt
951755 . 138194 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 4 5 1 2 3 6 8
1 0 1 1 8 4 7 7 8
2   2
3 0 3
4 4 8 8
5 1 5 5 0 7
6 8  
7   1 4
8 0 1 3  
9 0 4 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 06-05-2024

Giải
Giải tám
99 . 31 .
Giải bảy
276 . 509 .
Giải sáu
7586 . 1450 . 2026 . 3141 . 7012 . 0876 .
Giải năm
2105 . 9121 .
Giải tư
16852 . 30134 . 86399 . 07411 . 63155 . 75971 . 63208 . 11224 . 71169 . 40751 . 65552 . 51334 . 80855 . 75199 .
Giải ba
52964 . 95466 . 52964 . 95466 .
Giải nhì
94928 . 12820 .
Giải nhất
34087 . 87606 .
Đặc biệt
643466 . 416753 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 7 8 6 9
1 2 1
2 6 8 0 1 4 7
3   1 4 4
4   1
5 2 2 5 5 0 1 3
6 4 6 9 6
7 6 1 6
8 6 7  
9 9 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 05-05-2024

Giải
Giải tám
99 . 89 . 03
Giải bảy
662 . 712 . 464 .
Giải sáu
5891 . 8549 . 2328 . 0155 . 0719 . 3434 . 9660 . 6344 . 2479
Giải năm
2433 . 2616 . 2768
Giải tư
31542 . 89749 . 04149 . 19625 . 32671 . 71021 . 46707 . 96938 . 60761 . 68415 . 57247 . 79639 . 55146 . 67019 . 27052 . 28062 . 78784 . 43770 . 08743 . 97178 . 85010
Giải ba
78645 . 55215 . 29451 . 78645 . 55215 . 29451
Giải nhì
51587 . 41357 . 67574
Giải nhất
93932 . 81902 . 81306
Đặc biệt
300892 . 992050 . 942752
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 2 3 6
1 5 6 0 2 5 6 9 9 0 5
2 5   1 8
3 2 3 8 4 9
4 2 3 5 6 4 7 9 9 9
5 5 0 7 1 2 2
6 0 2 2   1 4 8
7   1 8 0 4 9
8 7 4 9  
9 1 2 9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 04-05-2024

Giải
Giải tám
64 . 14 . 82
Giải bảy
417 . 416 . 733 .
Giải sáu
7744 . 9065 . 6383 . 7390 . 3662 . 0731 . 9555 . 5288 . 1787
Giải năm
7434 . 8108 . 2555
Giải tư
66828 . 30762 . 28728 . 85081 . 41336 . 97039 . 90821 . 13123 . 04845 . 88766 . 08472 . 32443 . 88687 . 55192 . 39471 . 66788 . 81660 . 63591 . 98517 . 90017 . 98635
Giải ba
25372 . 53593 . 87884 . 25372 . 53593 . 87884
Giải nhì
06355 . 51996 . 17111
Giải nhất
61288 . 86364 . 15833
Đặc biệt
159781 . 335201 . 304905
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 8 5 8
1 7 7 4 6 7 1
2 1 8 3 8
3 4 6 1 3 3 5 9
4 4 2 3 5
5 5 5   5
6 4 6 0 2 2 4 5  
7 2 2 1
8 0 1 1 7 8 8 8 2 3 4 7
9 0 2 3 6 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 03-05-2024

Giải
Giải tám
16 . 01 .
Giải bảy
256 . 131 .
Giải sáu
6457 . 6435 . 0743 . 6083 . 7041 . 2722 .
Giải năm
1583 . 0937 .
Giải tư
30299 . 29839 . 60276 . 30301 . 45800 . 27460 . 33026 . 35502 . 57353 . 77890 . 67776 . 69722 . 05632 . 09479 .
Giải ba
44252 . 58227 . 44252 . 58227 .
Giải nhì
31911 . 56584 .
Giải nhất
41117 . 14133 .
Đặc biệt
920918 . 371175 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 1 2
1 1 5 6 7 8  
2 6 2 2 7
3 2 1 3 5 7 9
4 1 3  
5 2 3 6 7  
6   0
7 6 6 5 9
8 3 3 4
9 9 0 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 02-05-2024

Giải
Giải tám
67 . 65 . 09
Giải bảy
332 . 854 . 676 .
Giải sáu
7553 . 3404 . 7250 . 1976 . 8229 . 9879 . 2454 . 7849 . 7905
Giải năm
8080 . 3717 . 3343
Giải tư
78932 . 14340 . 77545 . 97133 . 06017 . 11881 . 64538 . 72466 . 23755 . 42081 . 10623 . 57082 . 62205 . 52914 . 84392 . 43327 . 21495 . 85735 . 89854 . 97732 . 37917
Giải ba
07877 . 34937 . 62689 . 07877 . 34937 . 62689
Giải nhì
68536 . 78617 . 93687
Giải nhất
04420 . 68060 . 60719
Đặc biệt
896991 . 249510 . 517422
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 4 5 9
1   0 4 7 7 7 7 9
2 0 7 3 9 2
3 0 2 2 3 6 8 2 7 8 5 8
4   0 9 3 5
5 3 4 4 4 0 5
6 7 0 5 6  
7 6 7   6 9
8 0 1   1 2 7 9
9 1 5 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 01-05-2024

Giải
Giải tám
88 . 02 .
Giải bảy
853 . 823 .
Giải sáu
9313 . 0615 . 2220 . 5539 . 8483 . 6274 .
Giải năm
0699 . 6972 .
Giải tư
07848 . 20644 . 54004 . 99177 . 78207 . 77616 . 68767 . 98745 . 88881 . 53372 . 38691 . 24576 . 40057 . 70708 .
Giải ba
91756 . 76313 . 91756 . 76313 .
Giải nhì
66704 . 93371 .
Giải nhất
02495 . 41026 .
Đặc biệt
330440 . 846835 .
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 4 7 2 8 9
1 3 3 5 6
2 0 3 6
3   5 9
4 0 8 4 5
5 3 6 7  
6 7  
7   1 2 2 4 6 7
8 1 3 7 8  
9 1 5 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 30-04-2024

Giải
Giải tám
20 . 35 .
Giải bảy
073 . 250 .
Giải sáu
3246 . 0913 . 6768 . 6277 . 7192 . 1507 .
Giải năm
7384 . 8422 .
Giải tư
82207 . 21016 . 39528 . 25812 . 06600 . 70977 . 56942 . 50224 . 94185 . 24669 . 74796 . 75736 . 59204 . 49734 .
Giải ba
31579 . 43224 . 31579 . 43224 .
Giải nhì
31852 . 28243 .
Giải nhất
34861 . 50907 .
Đặc biệt
529219 . 293013 .
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 4 7 7 7
1 9 2 3 3 6
2 0 8 0 2 4 4
3   4 5 6
4 2 6 3
5 2 3 0
6 1 8 9
7 3 9 7 7
8 4 5  
9 2 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 29-04-2024

Giải
Giải tám
47 . 03 .
Giải bảy
810 . 833 .
Giải sáu
3320 . 3109 . 8690 . 6649 . 4475 . 3232 .
Giải năm
1636 . 0003 .
Giải tư
62853 . 87122 . 00827 . 44417 . 31644 . 27555 . 76271 . 37153 . 95066 . 95896 . 09004 . 74588 . 50691 . 17115 .
Giải ba
18028 . 58607 . 18028 . 58607 .
Giải nhì
07966 . 02619 .
Giải nhất
77107 . 00306 .
Đặc biệt
629502 . 983217 .
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 7 3 3 6 7 9
1 0 5 7 7 9
2 0 7 8 2
3 0 6 2 3
4 4 7 9
5 3 3 5
6 6 6  
7 1 5 8
8   8
9 0 1 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 28-04-2024

Giải
Giải tám
68 . 25 . 99
Giải bảy
230 . 787 . 367 .
Giải sáu
7221 . 2091 . 3379 . 9368 . 0114 . 6745 . 0733 . 8858 . 1788
Giải năm
5194 . 9318 . 5510
Giải tư
42835 . 26257 . 85199 . 21521 . 70549 . 32981 . 37930 . 09056 . 07262 . 00826 . 96633 . 27351 . 33550 . 35585 . 66376 . 92100 . 94738 . 57914 . 98962 . 50173 . 43806
Giải ba
73119 . 32784 . 41302 . 73119 . 32784 . 41302
Giải nhì
85874 . 83021 . 98934
Giải nhất
19874 . 97638 . 90731
Đặc biệt
014259 . 905021 . 645478
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0   2 5 6
1 9 4 8 0 4
2 1 1 6 1 1 5  
3 0 0 3 5 6 3 8 8 1 4
4   9 5
5 0 9 1 6 7 8 1
6 2 8 8   2 7
7 4 4 3 6 8 9
8   4 5 7 1 8
9 4 1 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 27-04-2024

Giải
Giải tám
55 . 27 . 79
Giải bảy
123 . 980 . 801 .
Giải sáu
4299 . 4879 . 3191 . 1039 . 9392 . 6337 . 1244 . 1211 . 4833
Giải năm
8396 . 6501 . 4077
Giải tư
65426 . 70744 . 85127 . 48804 . 64946 . 03396 . 12778 . 89336 . 83448 . 76897 . 20001 . 12267 . 58605 . 88947 . 63739 . 24382 . 84105 . 73770 . 55586 . 33408 . 85317
Giải ba
75064 . 10231 . 57193 . 75064 . 10231 . 57193
Giải nhì
35656 . 26212 . 66007
Giải nhất
50199 . 52970 . 94259
Đặc biệt
575240 . 487281 . 341749
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 4 5 1 1 5 8 1 7
1   1 2 7
2 3 6 7 7
3 9 1 6 3 7 9
4 0 4 8 4 6 7 8 9
5 5 6   9
6 4   2 7
7 8 0 9 0 7 9
8 2 6 0 1  
9 6 7 9 9 2 7 1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 26-04-2024

Giải
Giải tám
31 . 96 .
Giải bảy
540 . 211 .
Giải sáu
1994 . 4331 . 7899 . 8371 . 0535 . 3728 .
Giải năm
3718 . 7893 .
Giải tư
72207 . 74246 . 78456 . 96387 . 90722 . 26890 . 32287 . 82753 . 36864 . 03687 . 82566 . 69664 . 90238 . 56874 .
Giải ba
47667 . 31376 . 47667 . 31376 .
Giải nhì
88618 . 93323 .
Giải nhất
76120 . 22425 .
Đặc biệt
780439 . 585889 .
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7  
1 8 8 1
2 0 2 3 5 8
3 1 5 8 9 1
4 0 6
5 6 3
6 4 6 7 4
7   1 4 6
8 7 7 7 9
9 0 4 9 0 1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 25-04-2024

Giải
Giải tám
60 . 81 . 98
Giải bảy
081 . 707 . 288 .
Giải sáu
0371 . 0986 . 5186 . 7029 . 2003 . 3211 . 2408 . 4671 . 7358
Giải năm
8675 . 3792 . 4623
Giải tư
28386 . 69064 . 62990 . 84177 . 61452 . 97757 . 24986 . 76676 . 43117 . 48035 . 47680 . 51659 . 39148 . 76922 . 47174 . 15875 . 32246 . 19987 . 77248 . 52555 . 20573
Giải ba
51223 . 45842 . 07704 . 51223 . 45842 . 07704
Giải nhì
37937 . 41964 . 94393
Giải nhất
10558 . 15447 . 16539
Đặc biệt
126179 . 137522 . 288648
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 3 7 1 4
1     1 7
2 3 9 2 2 3
3 5 7   9
4 8 8 2 6 7 8
5 2 8 0 2 5 7 8 9
6 0 4 4  
7 1 5 5 7 9 1 6 3 4
8 1 6 6 0 1 6 6 7 8
9   2 0 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 24-04-2024

Giải
Giải tám
05 . 41 .
Giải bảy
463 . 579 .
Giải sáu
8059 . 2594 . 1121 . 7417 . 8406 . 2109 .
Giải năm
0263 . 1879 .
Giải tư
24797 . 02797 . 69979 . 16335 . 61652 . 30930 . 52893 . 02929 . 92653 . 45178 . 03905 . 92885 . 88137 . 93932 .
Giải ba
31764 . 04715 . 31764 . 04715 .
Giải nhì
49955 . 32354 .
Giải nhất
37738 . 24808 .
Đặc biệt
862862 . 080393 .
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 6 8 9 9
1 1 5 7
2 1 9
3 7 8 0 2 5
4   1
5 2 3 5 9 4
6 2 3 3 4  
7 9 8 9 9
8   5
9 3 7 3 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 23-04-2024

Giải
Giải tám
02 . 86 .
Giải bảy
163 . 214 .
Giải sáu
7416 . 0316 . 4571 . 5587 . 4747 . 4715 .
Giải năm
3481 . 4016 .
Giải tư
36078 . 55416 . 99500 . 36539 . 79777 . 09787 . 68906 . 81377 . 43010 . 56768 . 03438 . 16140 . 43988 . 55567 .
Giải ba
90865 . 79248 . 90865 . 79248 .
Giải nhì
71907 . 02407 .
Giải nhất
64375 . 34986 .
Đặc biệt
544672 . 402215 .
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 2 6 7 7
1 0 6 2 4 5 5 6 6 6
2    
3 8 9
4 7 0 8
5    
6 3 5 7 8
7 1 2 5 7 8 7
8 1 8 6 6 7 7
9 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 22-04-2024

Giải
Giải tám
57 . 64 .
Giải bảy
517 . 124 .
Giải sáu
1729 . 7964 . 6476 . 9410 . 0428 . 1932 .
Giải năm
4909 . 0895 .
Giải tư
34882 . 94198 . 55876 . 25584 . 29781 . 63324 . 82609 . 77880 . 02752 . 45528 . 92182 . 47113 . 25217 . 67579 .
Giải ba
96845 . 32714 . 96845 . 32714 .
Giải nhì
43752 . 70918 .
Giải nhất
74319 . 29163 .
Đặc biệt
421244 . 939149 .
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 9  
1 7 7 9 0 3 4 8
2 3 8 9 4 4 8
3   2
4 4 5 7 9
5 2 2 7  
6   3 4 4
7 6 6 9
8 1 2 2 0 4
9   5 8

XSMT 60 ngày – Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 60 ngày gần nhất

XSMT 60 ngày – XSMT 60 ngày  – KQXSMT 60 ngày – Thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Trung trong 60 ngày gần đây nhất.

XSMT 60 ngày tại LÔ KẾT HÔM NAY

XSMT 60 ngày chuyên tổng hợp kết quả xổ số miền Trung trong vòng 60 ngày gần nhất. Trang web LÔ KẾT HÔM NAY cung cấp đầy đủ các thông tin về kết quả xổ số miền trung, bao gồm:

 • Số giải: 10 giải, từ giải Nhất đến giải Bảy
 • Số lượng giải phụ: 02 giải phụ (X.2 và X.3)
 • Số lượng giải đặc biệt: 01 giải

Kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17h15p hàng ngày. Trang web sử dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo kết quả xổ số được cập nhật chính xác và nhanh chóng.

Ngoài kết quả xổ số, trang web còn cung cấp một số thông tin hữu ích khác, bao gồm:

 • Lịch quay số xổ số miền Trung
 • Hướng dẫn cách chơi xổ số miền Trung
 • Các kinh nghiệm soi cầu xổ số miền Trung

XSMT 60 ngày là một công cụ hữu ích cho những người yêu thích xổ số. Trang web LÔ KẾT HÔM NAY cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả xổ số, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và dự đoán kết quả xổ số.

Tính năng nổi bật của XSMT 60 ngày

 • Kết quả xổ số chính xác, nhanh chóng: Kết quả xổ số được cập nhật vào lúc 17h15p hàng ngày, đảm bảo chính xác và nhanh chóng.
 • Trang web thân thiện với người dùng: Giao diện trang web được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng.
 • Cung cấp nhiều thông tin hữu ích: Ngoài kết quả xổ số, trang web còn cung cấp một số thông tin hữu ích khác, bao gồm lịch quay số xổ số, hướng dẫn cách chơi xổ số, các kinh nghiệm soi cầu xổ số.

Lợi ích khi sử dụng XSMT 60 ngày

 • Dễ dàng theo dõi kết quả xổ số: Người chơi có thể dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Trung trong vòng 60 ngày gần nhất.
 • Dự đoán kết quả xổ số dễ dàng hơn: Với những thông tin hữu ích được cung cấp, người chơi có thể dễ dàng dự đoán kết quả xổ số.

Cách sử dụng XSMT 60 ngày

Để sử dụng XSMT 60 ngày, bạn chỉ cần truy cập vào trang web và chọn ngày cần xem kết quả xổ số. Kết quả xổ số sẽ được hiển thị ngay lập tức.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy kết quả xổ số của một ngày cụ thể.

LÔ KẾT HÔM NAY là một trang web hữu ích cho những người yêu thích xổ số. Trang web cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả xổ số, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và dự đoán kết quả xổ số.Nếu bạn là một người yêu thích xổ số, hãy truy cập XSMT 60 ngày ngay hôm nay để trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của trang web.

Phân tích kết quả xổ số miền Trung 60 ngày gần nhất

Ngoài việc cung cấp kết quả xổ số, XSMT 60 ngày còn cung cấp một số phân tích về kết quả xổ số trong vòng 60 ngày gần nhất. Phân tích này có thể giúp người chơi đưa ra những dự đoán chính xác hơn về kết quả xổ số trong tương lai.

Phân tích kết quả xổ số miền Trung 60 ngày gần nhất thường bao gồm các thông tin sau:

 • Thống kê tần suất xuất hiện của các con số
 • Thống kê các cặp số hay về cùng nhau
 • Thống kê các bộ số hay về
 • Thống kê các số lô gan

Người chơi có thể sử dụng những thông tin này để phân tích và đưa ra những dự đoán của riêng mình.

Một số mẹo khi sử dụng XSMT 60 ngày

Để sử dụng XSMT 60 ngày hiệu quả, người chơi cần lưu ý một số mẹo sau:

 • Theo dõi kết quả xổ số thường xuyên: Người chơi nên theo dõi kết quả xổ số thường xuyên để nắm bắt được xu hướng của các con số.
 • Đọc kỹ các phân tích kết quả xổ số: Các phân tích kết quả xổ số có thể cung cấp cho người chơi

Hy vọng những thông tin XSMT 60 ngày trên đây sẽ giúp anh em có được những thông tin chi tiết nhất khi dự đoán xổ số miền Nam hàng ngày. Chúc may mắn.