Thống kê lô câm - Thống kê đầu đuôi câm hôm sau đánh con gì

Thống kê lô câm theo tỉnh, miền

noteClick vào con số để ẩn hoặc hiện

Thống kê  lô câm theo Đầu Miền Bắc trong 100 ngày

Ngày Đầu câm Ngày sau Lô ngày sau
09/03/2024 0, 10/03/2024 00 03 05 06 08 15 26 29 30 38 43 47 52 55 57 58 63 64 68 73 79 80 80 88 88 90 99
11/03/2024 5, 12/03/2024 01 02 02 10 12 19 25 34 44 49 51 56 62 64 64 68 75 76 78 89 91 92 92 93 94 95 97
15/03/2024 1, 16/03/2024 04 09 13 15 19 20 25 26 26 27 34 42 46 49 50 58 62 67 70 74 77 79 83 83 84 92 97
17/03/2024 4, 18/03/2024 02 06 08 08 13 13 23 23 23 24 25 27 29 29 47 49 53 62 63 76 78 79 82 89 90 95 97
18/03/2024 3, 19/03/2024 00 02 16 22 30 32 33 36 44 44 48 51 55 56 59 65 72 73 73 81 83 86 87 95 96 98 99
22/03/2024 1,3, 23/03/2024 00 01 08 09 09 12 14 16 20 21 22 27 30 32 32 40 42 50 51 55 60 60 61 73 79 82 85
23/03/2024 9, 24/03/2024 03 05 09 12 13 15 29 32 33 35 39 41 42 48 50 52 54 61 69 71 74 74 84 89 90 93 97
25/03/2024 8, 26/03/2024 04 07 08 15 15 17 19 19 20 21 28 32 37 39 40 42 59 59 71 73 78 80 81 82 86 92 99
26/03/2024 6, 27/03/2024 02 07 11 14 16 18 18 25 28 29 38 45 55 56 59 69 74 74 75 79 79 84 86 86 87 87 97
28/03/2024 3, 29/03/2024 00 05 11 17 18 27 29 31 41 41 47 49 52 53 54 62 63 67 67 69 79 79 86 87 89 90 96
30/03/2024 8, 31/03/2024 02 03 03 09 11 17 26 27 28 28 32 35 46 47 57 59 69 71 74 79 81 81 83 87 88 90 91
01/04/2024 2, 02/04/2024 02 05 06 09 14 28 29 35 48 49 54 54 55 57 57 62 62 65 66 72 77 80 81 83 86 87 91
03/04/2024 5, 04/04/2024 01 03 11 28 28 31 40 40 42 42 52 57 58 65 65 76 78 78 86 88 89 89 90 91 91 96 99
05/04/2024 5, 06/04/2024 01 03 05 08 12 20 21 23 32 42 43 46 48 49 49 50 59 61 71 71 71 83 89 95 98 98 99
09/04/2024 0, 10/04/2024 02 08 12 13 21 22 22 24 36 38 39 44 45 47 52 53 55 57 62 62 62 69 70 75 78 79 97
10/04/2024 8, 11/04/2024 09 10 28 28 33 35 36 40 42 42 50 51 52 53 56 61 63 73 78 80 81 86 87 88 93 93 93
12/04/2024 0,6, 13/04/2024 03 10 12 15 20 20 20 28 30 35 41 49 52 56 58 61 64 67 75 78 80 83 89 90 90 92 96
19/04/2024 6, 20/04/2024 05 17 20 22 22 29 33 33 48 51 54 57 60 63 63 79 79 85 86 89 89 90 90 92 95 99 99
24/04/2024 3,7, 25/04/2024 00 03 08 13 22 23 30 30 36 50 57 60 62 62 64 65 71 76 77 77 78 81 88 90 94 95 98
25/04/2024 4, 26/04/2024 02 10 12 18 19 20 30 35 37 49 51 57 59 60 64 67 74 77 77 77 78 79 82 85 92 92 93
28/04/2024 1, 29/04/2024 02 03 03 04 08 12 18 21 28 30 32 37 40 42 45 48 59 60 61 64 74 75 76 77 82 89 91
30/04/2024 7, 01/05/2024 05 07 18 27 30 31 32 33 35 39 43 46 52 60 61 63 66 76 76 77 82 89 89 92 95 97 98
02/05/2024 5,8, 03/05/2024 00 00 11 13 18 21 31 33 43 45 46 57 57 69 77 77 78 78 82 82 83 85 86 89 95 98 99
04/05/2024 8, 05/05/2024 05 15 20 22 27 27 30 36 45 52 52 54 63 67 67 68 73 73 78 82 83 83 89 93 95 95 96
10/05/2024 0, 11/05/2024 00 00 02 02 06 21 26 30 32 45 46 50 52 64 69 69 76 77 79 80 81 82 82 86 87 95 99
11/05/2024 1, 12/05/2024 05 06 08 19 20 21 30 33 38 40 47 51 52 57 59 62 63 65 75 76 80 82 88 89 90 91 97
14/05/2024 7, 15/05/2024 09 10 12 12 16 17 21 25 26 29 30 31 33 36 40 52 52 53 64 70 72 88 88 89 90 94 98
16/05/2024 1, 17/05/2024 10 11 11 23 31 32 38 40 41 45 45 49 54 54 62 62 67 67 68 70 71 80 80 90 90 95 99
17/05/2024 0, 18/05/2024 04 04 05 07 09 17 18 19 22 22 22 22 25 34 39 47 53 61 64 65 69 70 76 80 82 87 94
19/05/2024 5, 20/05/2024 08 10 20 22 22 24 25 45 49 50 52 52 52 53 61 66 67 69 72 75 81 86 89 90 91 95 98
20/05/2024 3, 21/05/2024 00 01 02 06 09 09 18 28 32 32 37 39 45 47 50 58 61 62 63 67 73 75 79 85 87 88 89
21/05/2024 9, 22/05/2024 06 08 08 12 17 22 26 26 30 36 40 43 44 45 55 61 62 62 64 68 74 75 76 78 87 95 97
23/05/2024 2, 24/05/2024 02 03 04 09 10 10 11 12 14 19 21 22 30 46 60 60 64 65 70 71 77 79 80 81 82 88 98
24/05/2024 5, 25/05/2024 10 12 12 15 19 23 23 29 32 42 43 43 47 48 50 55 57 63 65 68 75 85 92 92 93 94 95
25/05/2024 0, 26/05/2024 08 08 12 15 15 33 34 40 52 52 59 61 67 69 69 70 72 73 75 78 78 80 85 88 92 98 99
26/05/2024 2, 27/05/2024 00 07 08 12 19 20 21 21 22 32 40 41 46 49 52 56 59 62 63 75 75 75 78 85 93 94 98
31/05/2024 5, 01/06/2024 00 01 01 12 13 19 19 29 30 39 40 41 45 49 55 59 59 68 70 70 77 80 80 82 83 86 89
01/06/2024 9, 02/06/2024 00 03 07 08 11 12 13 17 18 27 36 37 38 48 58 66 68 70 72 77 85 90 91 92 94 96 99
03/06/2024 5, 04/06/2024 01 04 09 10 15 15 18 18 21 27 29 41 42 46 55 57 57 58 60 62 67 74 78 79 80 82 96
04/06/2024 3, 05/06/2024 06 08 16 20 21 21 29 30 31 32 35 39 44 45 48 53 56 66 66 67 68 78 81 82 89 92 95
06/06/2024 7, 07/06/2024 01 03 11 12 19 25 26 32 33 40 42 43 44 47 50 51 57 59 61 61 66 84 85 86 90 93 96
07/06/2024 7, 08/06/2024 04 05 09 10 14 15 15 19 24 29 30 33 36 40 46 49 58 64 66 73 76 79 80 83 87 87 89
08/06/2024 9, 09/06/2024 01 06 18 19 20 22 22 26 32 44 44 53 53 59 65 65 66 66 74 78 78 80 81 84 92 97 98
10/06/2024 1, 11/06/2024 00 05 07 09 14 15 21 22 23 31 37 42 44 50 52 53 54 55 60 64 70 73 73 91 93 94 96
11/06/2024 8, 12/06/2024 03 15 25 29 32 37 44 46 49 54 54 55 56 57 59 61 62 64 65 69 70 71 74 75 83 84 98
16/06/2024 0,

Thống kê lô câm được hiểu là những con lô không ra trong ngày, không xuất hiện trong bảng kết quả trong kỳ mở thưởng xổ số ngày hôm nay, hôm trước…

Thống kê lô câm

Xem bảng thống kê lô tô 2 số cuối các giải trong bảng kết quả để tìm xem có đầu đuôi lô tô nào không về trong ngày hôm đó hay không. Trong đó, lô tô câm được phân thành 2 loại là lô tô câm đầu và lô tô câm đuôi (đít).

 • Lô tô câm đầu: Trong bảng thống kê lô tô 2 số cuối các giải không xuất hiện 1 chữ số trong thống kê từ 0 đến 9 ở hàng chục. Ví dụ: Đầu 1 câm tức là trên bảng kết quả không về các con lô 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

 • Lô tô câm đuôi – đít: Trong bảng thống kê lô tô 2 số cuối các giải không xuất hiện 1 chữ số trong thống kê từ 0 đến 9 ở hàng đơn vị. Ví dụ: Lô tô câm đít 2 câm tức là trên bảng kết quả không về các con lô 02, 12, 22, 32, 42, 52, 6, 72, 82, 92.

Các tra cứu thống kê đầu đuôi lô tô câm miền Bắc

Thống kê lô câm là tổng hợp các con lô không nổ trong các kỳ mở thưởng và được sắp xếp theo đầu – đít câm với chi trong khoảng thời gian nhất định lựa chọn.

Để có thể tổng hợp lô tô câm đầu, câm đuôi Mb chính xác người chơi có thể tra cứu tại Az24.vn với các bước nhanh chóng sau:

 • Bước 1: Truy cập vàp website lokethomnay.net => Chọn  mục: Thống kê ĐB = Chọn mục: Lô tô câm miền Bắc và thực hiện thống kê.

 • Bước 2: Chọn số ngày thống kê từ 100 đến 600 ngày

 • Bước 3: Chọn tỉnh thống kê và bấm “Xem kết quả”

Lưu ý: Bảng kết quả sẽ gồm có lô tô câm đầu và câm đuôi từ 0 – 9 bạn và người xem có thể tùy chọn chọn đầu/đuôi câm muốn xem.

Thống kê lô câm gồm những gì?

Bảng thống kê lô tô câm sẽ chi tiết các cột:

 • Cột 1: Ngày lô tô câm

 • Cột 2: Câm đầu/câm đuôi

 • Cột 3, 4: Lô ra ngày hôm sau

Khi xem thống kê lô tô câm đầu hoặc đít, lô tô kép câm (đầu đuôi cùng câm) nếu xuất hiện đầu hoặc đít lô tô câm bạn có thể áp dụng các kinh nghiệm phân tích lô tô câm xem những con số nào sẽ về trong ngày tiếp theo, đầu đít câm đánh con gì gì, chốt số dự báo thống kê KQXS sẽ về đạt hiệu quả với tỷ lệ trúng cao.

Kinh nghiệm đánh con gì câm đầu đuôi chính xác

Cách phân tích đầu đít lô tô câm – Thống kê lô câm ngày mai đánh con gì chuẩn nhất, bắt số đầu đuôi hiệu quả có rất nhiều, tuy nhiên có một số kinh nghiệm phân tích lô tô câm hiệu quả bạn có thể tham khảo như sau:

Phân tích lô tô câm theo phương pháp bạc nhớ

Kinh nghiệm đánh bạc nhớ lô tô câm thường được khá hiệu quả. Người chơi nên tham khảo các bảng thống kê bạch nhớ nắm được khi lô tô câm đầu hoặc đuôi 0 – 9 hôm nay, hôm sau đánh con gì trúng.

Ví dụ hôm nay đầu lô tô câm 9 ngày mai đánh con gì gì 99, 9x (x có thể là 0 đến 9 dựa vào thống kê lô ra theo đầu câm 0 trong 3 lần xuất hiện đầu câm này)

Đồng thời, với các này chơi lô tô câm hôm nay ngày mai nên đánh con gì cần lưu ý đến trường hợp khi đầu/đít cùng câm 2, 3 đầu hoặc đuôi, gọi tắt là A, B, C thì người chơi có thể thiết lập dàn lô AA, BB, CC, AB, BA, AC, CA, BC, CB.

Bắt lô tô kép từ đầu đuôi lô tô câm

Cách đánh con gì tô kép từ thống kê đầu-đuôi lô tô câm có thể thực hiện như sau:

 • Bước 1: Xem thống kê các đầu và đuôi lô tô câm trong bảng kết quả xổ số hôm qua gồm những số nào.

 • Bước 2: Nếu xuất hiện lô tô câm tiếp tục theo dõi trong 2 ngày tiếp xem lô tô kép từ đầu đuôi lô tô câm đó có xuất hiện không.

 • Bước 3: Nếu không có lô tô kép từ đầu câm hoặc đuôi câm không xuất hiện thì vào tiền nuôi lô tô kép này trong 3 ngày. Bắt lô từ đầu đuôi lô tô câm có thể chốt lô tô kép nuôi khung 3 ngày với tỷ lệ vào tiền là lần lượt ngày 1, 2, 3 là: 1:3:6 hoặc 1:3:8: hoặc 1:3:10 tùy vào vốn của người chơi.

Mong rằng với một số những thông tin về lô tô câm là gì, thống kê lô câm như thế nào và những kinh nghiệm phân tích đầu đuôi lô tô câm người chơi sẽ có thể chốt số phân tích xổ số hàng ngày.