XSMB 60 ngày - Thống kê sổ kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 15-07-2024

5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
Đặc biệt
43030
Giải nhất
44299
Giải nhì
00340 . 25339
Giải ba
07684 . 45118 . 22380 . 38063 . 77163 . 79753
Giải tư
4649 . 7841 . 5946 . 3334
Giải năm
6828 . 9681 . 9694 . 2252 . 3035 . 5230
Giải sáu
700 . 124 . 697
Giải bảy
67 . 41 . 66 . 81
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 0 0 3 3 4 8
1 8 1 4 4 8 8
2 4 8 2 5
3 0 0 4 5 9 3 5 6 6
4 0 1 1 6 9 4 2 3 8 9
5 2 3 5 3
6 3 3 6 7 6 4 6
7   7 6 9
8 0 1 1 4 8 1 2
9 4 7 9 9 3 4 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 14-07-2024

17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
Đặc biệt
81707
Giải nhất
44574
Giải nhì
72831 . 05924
Giải ba
80549 . 29198 . 30206 . 65279 . 81970 . 38879
Giải tư
6754 . 7163 . 9094 . 7920
Giải năm
7959 . 6409 . 5695 . 0810 . 4062 . 5469
Giải sáu
754 . 323 . 701
Giải bảy
20 . 99 . 33 . 18
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 6 7 9 0 1 2 2 7
1 0 8 1 0 3
2 0 0 3 4 2 6
3 1 3 3 2 3 6
4 9 4 2 5 5 7 9
5 4 4 9 5 9
6 2 3 9 6 0
7 0 4 9 9 7 0
8   8 1 9
9 4 5 8 9 9 0 4 5 6 7 7 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 13-07-2024

2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
Đặc biệt
83060
Giải nhất
19484
Giải nhì
61514 . 36996
Giải ba
86101 . 19920 . 67112 . 39937 . 28868 . 49815
Giải tư
2833 . 7276 . 5852 . 1955
Giải năm
1033 . 7782 . 6976 . 2853 . 8265 . 6672
Giải sáu
365 . 270 . 589
Giải bảy
35 . 84 . 82 . 97
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 0 2 6 7
1 2 4 5 1 0
2 0 2 1 5 7 8 8
3 3 3 5 7 3 3 3 5
4   4 1 8 8
5 2 3 5 5 1 3 5 6 6
6 0 5 5 8 6 7 7 9
7 0 2 6 6 7 3 9
8 2 2 4 4 9 8 6
9 6 7 9 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 12-07-2024

1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX
Đặc biệt
92619
Giải nhất
11319
Giải nhì
98199 . 29744
Giải ba
27067 . 11978 . 08680 . 33893 . 22152 . 71172
Giải tư
8758 . 2540 . 6325 . 1020
Giải năm
5737 . 7614 . 1159 . 3148 . 1769 . 5866
Giải sáu
359 . 476 . 412
Giải bảy
66 . 36 . 72 . 06
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 6 0 2 4 8
1 2 4 9 9 1  
2 0 5 2 1 5 7 7
3 6 7 3 9
4 0 4 8 4 1 4
5 2 8 9 9 5 2
6 6 6 7 9 6 0 3 6 6 7
7 2 2 6 8 7 3 6
8 0 8 4 5 7
9 3 9 9 1 1 5 5 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 11-07-2024

9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV
Đặc biệt
91323
Giải nhất
70916
Giải nhì
94386 . 63833
Giải ba
66653 . 18383 . 37645 . 54139 . 56959 . 27652
Giải tư
6957 . 4102 . 1851 . 9729
Giải năm
4871 . 4705 . 5200 . 2632 . 8811 . 7332
Giải sáu
352 . 707 . 121
Giải bảy
33 . 65 . 99 . 87
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 2 5 7 0 0
1 1 6 1 1 2 5 7
2 1 3 9 2 0 3 3 5 5
3 2 2 3 3 9 3 2 3 3 5 8
4 5 4  
5 1 2 2 3 7 9 5 0 4 6
6 5 6 1 8
7 1 7 0 5 8
8 3 6 7 8  
9 9 9 2 3 5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 10-07-2024

14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU
Đặc biệt
81994
Giải nhất
86474
Giải nhì
48793 . 91360
Giải ba
69884 . 98425 . 96213 . 61243 . 20422 . 08699
Giải tư
0997 . 1763 . 2741 . 0603
Giải năm
5526 . 1170 . 8547 . 6763 . 8576 . 4500
Giải sáu
016 . 405 . 227
Giải bảy
32 . 81 . 16 . 41
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 3 5 0 0 6 7
1 3 6 6 1 4 4 8
2 2 5 6 7 2 2 3
3 2 3 0 1 4 6 6 9
4 1 1 3 7 4 7 8 9
5   5 0 2
6 0 3 3 6 1 1 2 7
7 0 4 6 7 2 4 9
8 1 4 8  
9 3 4 7 9 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 09-07-2024

3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-9PT-2PT
Đặc biệt
09466
Giải nhất
96676
Giải nhì
08993 . 43413
Giải ba
29507 . 77142 . 13259 . 05159 . 48259 . 63945
Giải tư
7304 . 2001 . 8073 . 5968
Giải năm
8003 . 5504 . 2222 . 1252 . 1398 . 9231
Giải sáu
955 . 966 . 994
Giải bảy
72 . 78 . 73 . 48
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 3 4 4 7 0  
1 3 1 0 3
2 2 2 2 4 5 7
3 1 3 0 1 7 7 9
4 2 5 8 4 0 0 9
5 2 5 9 9 9 5 4 5
6 6 6 8 6 6 6 7
7 2 3 3 6 8 7 0
8   8 4 6 7 9
9 3 4 8 9 5 5 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 08-07-2024

5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS
Đặc biệt
40957
Giải nhất
85011
Giải nhì
44816 . 91475
Giải ba
68840 . 55189 . 96603 . 52328 . 78597 . 76511
Giải tư
0449 . 2923 . 1956 . 5319
Giải năm
6126 . 1272 . 4973 . 2248 . 3055 . 9627
Giải sáu
243 . 424 . 253
Giải bảy
88 . 67 . 50 . 78
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 3 0 4 5
1 1 1 6 9 1 1 1
2 3 4 6 7 8 2 7
3   3 0 2 4 5 7
4 0 3 8 9 4 2
5 0 3 5 6 7 5 5 7
6 7 6 1 2 5
7 2 3 5 8 7 2 5 6 9
8 8 9 8 2 4 7 8
9 7 9 1 4 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 07-07-2024

18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR
Đặc biệt
04973
Giải nhất
13645
Giải nhì
93758 . 80311
Giải ba
08269 . 95236 . 98299 . 05616 . 56763 . 84794
Giải tư
4486 . 1137 . 3800 . 0678
Giải năm
9128 . 2626 . 0814 . 1094 . 1692 . 1102
Giải sáu
876 . 217 . 170
Giải bảy
77 . 79 . 81 . 80
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 2 0 0 7 8
1 1 4 6 7 1 1 8
2 6 8 2 0 9
3 6 7 3 6 7
4 5 4 1 9 9
5 8 5 4
6 3 9 6 1 2 3 7 8
7 0 3 6 7 8 9 7 1 3 7
8 0 1 6 8 2 5 7
9 2 4 4 9 9 6 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 06-07-2024

18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ
Đặc biệt
30003
Giải nhất
52054
Giải nhì
21628 . 47381
Giải ba
82221 . 95329 . 76777 . 83556 . 62389 . 74592
Giải tư
2127 . 3240 . 7489 . 5748
Giải năm
5267 . 7920 . 7688 . 2529 . 1246 . 2007
Giải sáu
884 . 437 . 996
Giải bảy
13 . 08 . 61 . 51
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 3 7 8 0 2 4
1 3 1 2 5 6 8
2 0 1 7 8 9 9 2 9
3 7 3 0 1
4 0 6 8 4 5 8
5 1 4 6 5  
6 1 7 6 4 5 9
7 7 7 0 2 3 6 7
8 1 4 8 9 9 8 0 2 4 8
9 2 6 9 2 2 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 05-07-2024

13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN
Đặc biệt
49735
Giải nhất
38572
Giải nhì
75146 . 20529
Giải ba
52668 . 94841 . 25676 . 79309 . 34126 . 05236
Giải tư
4465 . 9660 . 1757 . 8299
Giải năm
9724 . 8025 . 1801 . 0150 . 0831 . 9196
Giải sáu
818 . 731 . 990
Giải bảy
00 . 39 . 85 . 49
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 1 9 0 0 5 6 9
1 8 1 0 3 3 4
2 4 5 6 9 2 7
3 1 1 5 6 9 3  
4 1 6 9 4 2
5 0 7 5 2 3 6 8
6 0 5 8 6 2 3 4 7 9
7 2 6 7 5
8 5 8 1 6
9 0 6 9 9 0 2 3 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 04-07-2024

4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM
Đặc biệt
35313
Giải nhất
32522
Giải nhì
87802 . 39795
Giải ba
20698 . 79135 . 38543 . 17173 . 78806 . 52559
Giải tư
4027 . 8386 . 2406 . 1977
Giải năm
0369 . 4367 . 4620 . 9320 . 8564 . 5971
Giải sáu
208 . 138 . 426
Giải bảy
78 . 36 . 28 . 89
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 6 6 8 0 2 2
1 3 1 7
2 0 0 2 6 7 8 2 0 2
3 5 6 8 3 1 4 7
4 3 4 6
5 9 5 3 9
6 4 7 9 6 0 0 2 3 8
7 1 3 7 8 7 2 6 7
8 6 9 8 0 2 3 7 9
9 5 8 9 5 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 03-07-2024

11PL-9PL-8PL-20PL-18PL-7PL-2PL-1PL
Đặc biệt
38889
Giải nhất
19639
Giải nhì
74829 . 23935
Giải ba
48357 . 14063 . 78216 . 78715 . 33303 . 96381
Giải tư
1394 . 1790 . 2246 . 2891
Giải năm
3366 . 7407 . 0738 . 2832 . 1419 . 4853
Giải sáu
616 . 970 . 897
Giải bảy
01 . 03 . 63 . 53
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 3 3 7 0 7 9
1 5 6 6 9 1 0 8 9
2 9 2 3
3 2 5 8 9 3 0 0 5 5 6 6
4 6 4 9
5 3 3 7 5 1 3
6 3 3 6 6 1 1 4 6
7 0 7 0 5 9
8 1 9 8 3
9 0 1 4 7 9 1 2 3 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 02-07-2024

8PK-17PK-19PK-11PK-14PK-5PK-16PK-4PK
Đặc biệt
77620
Giải nhất
88861
Giải nhì
54801 . 92539
Giải ba
11463 . 36752 . 40043 . 37731 . 63712 . 35521
Giải tư
6614 . 9843 . 4777 . 8339
Giải năm
5218 . 9736 . 0989 . 8783 . 0227 . 7844
Giải sáu
994 . 721 . 669
Giải bảy
95 . 74 . 89 . 07
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 7 0 2
1 2 4 8 1 0 2 2 3 6
2 0 1 1 7 2 1 5
3 1 6 9 9 3 4 4 6 8
4 3 3 4 4 1 4 7 9
5 2 5 9
6 1 3 9 6 3
7 4 7 7 0 2 7
8 3 9 9 8 1
9 4 5 9 3 3 6 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 01-07-2024

4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH
Đặc biệt
94818
Giải nhất
99104
Giải nhì
66848 . 81867
Giải ba
29114 . 16778 . 90410 . 48586 . 20659 . 02222
Giải tư
4553 . 1012 . 7485 . 1902
Giải năm
7538 . 0782 . 6890 . 7882 . 9282 . 1345
Giải sáu
765 . 560 . 599
Giải bảy
80 . 34 . 48 . 16
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 4 0 1 6 8 9
1 0 2 4 6 8 1  
2 2 2 0 1 2 8 8 8
3 4 8 3 5
4 5 8 8 4 0 1 3
5 3 9 5 4 6 8
6 0 5 7 6 1 8
7 8 7 6
8 0 2 2 2 5 6 8 1 3 4 4 7
9 0 9 9 5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 30-06-2024

14PG-20PG-17PG-18PG-6PG-2PG-19PG-7PG
Đặc biệt
44529
Giải nhất
97547
Giải nhì
44076 . 29381
Giải ba
58958 . 68481 . 51093 . 99106 . 23245 . 61102
Giải tư
9146 . 4482 . 7411 . 5298
Giải năm
3729 . 5174 . 5314 . 2979 . 6682 . 0037
Giải sáu
523 . 819 . 023
Giải bảy
46 . 71 . 48 . 56
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 6 0  
1 1 4 9 1 1 7 8 8
2 3 3 9 9 2 0 8 8
3 7 3 2 2 9
4 5 6 6 7 8 4 1 7
5 6 8 5 4
6   6 0 4 4 5 7
7 1 4 6 9 7 3 4
8 1 1 2 2 8 4 5 9
9 3 8 9 1 2 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 29-06-2024

5PF-1PF-2PF-13PF-11PF-14PF-16PF-8PF
Đặc biệt
78049
Giải nhất
78125
Giải nhì
71354 . 56545
Giải ba
85530 . 01461 . 42672 . 62340 . 07705 . 00214
Giải tư
9704 . 4925 . 3836 . 8243
Giải năm
0823 . 8842 . 5739 . 5778 . 4241 . 8133
Giải sáu
656 . 085 . 359
Giải bảy
00 . 90 . 04 . 66
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 4 4 5 0 0 3 4 9
1 4 1 4 6
2 3 5 5 2 4 7
3 0 3 6 9 3 2 3 4
4 0 1 2 3 5 9 4 0 0 1 5
5 4 6 9 5 0 2 2 4 8
6 1 6 6 3 5 6
7 2 8 7  
8 5 8 7
9 0 9 3 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 28-06-2024

7PE-3PE-16PE-10PE-8PE-17PE-5PE-14PE
Đặc biệt
71368
Giải nhất
37047
Giải nhì
84442 . 56225
Giải ba
69417 . 89059 . 36448 . 34054 . 31392 . 57409
Giải tư
9191 . 7866 . 2417 . 9124
Giải năm
8573 . 7683 . 6096 . 3534 . 6975 . 9627
Giải sáu
151 . 127 . 565
Giải bảy
04 . 84 . 18 . 82
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 4 9 0  
1 7 7 8 1 5 9
2 4 5 7 7 2 4 8 9
3 4 3 7 8
4 2 7 8 4 0 2 3 5 8
5 1 4 9 5 2 6 7
6 5 6 8 6 6 9
7 3 5 7 1 1 2 2 4
8 2 3 4 8 1 4 6
9 1 2 6 9 0 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 27-06-2024

2PD-11PD-18PD-8PD-20PD-17PD-12PD-16PD
Đặc biệt
51599
Giải nhất
63081
Giải nhì
91970 . 36583
Giải ba
22101 . 19531 . 28466 . 47309 . 72116 . 36463
Giải tư
2523 . 2726 . 7970 . 3522
Giải năm
5389 . 5655 . 9126 . 6767 . 7107 . 9342
Giải sáu
604 . 892 . 995
Giải bảy
45 . 95 . 46 . 14
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 4 7 9 0 7 7
1 4 6 1 0 3 8
2 2 3 6 6 2 2 4 9
3 1 3 2 6 8
4 2 5 6 4 0 1
5 5 5 4 5 9 9
6 3 6 7 6 1 2 2 4 6
7 0 0 7 0 6
8 1 3 9 8  
9 2 5 5 9 9 0 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 26-06-2024

8PC-14PC-18PC-3PC-5PC-20PC-19PC-11PC
Đặc biệt
04232
Giải nhất
26980
Giải nhì
29532 . 33792
Giải ba
67280 . 04565 . 83061 . 21327 . 79276 . 83284
Giải tư
0923 . 5123 . 9710 . 6813
Giải năm
5810 . 5703 . 0266 . 6712 . 3204 . 5681
Giải sáu
111 . 422 . 211
Giải bảy
63 . 83 . 79 . 24
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 3 4 0 1 1 8 8
1 0 0 1 1 2 3 1 1 1 6 8
2 2 3 3 4 7 2 1 2 3 3 9
3 2 2 3 0 1 2 2 6 8
4   4 0 2 8
5   5 6
6 1 3 5 6 6 6 7
7 6 9 7 2
8 0 0 1 3 4 8  
9 2 9 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 25-06-2024

8PB-19PB-7PB-1PB-15PB-5PB-2PB-4PB
Đặc biệt
60082
Giải nhất
56295
Giải nhì
58871 . 42384
Giải ba
84336 . 74928 . 28100 . 89935 . 30350 . 15825
Giải tư
0820 . 2356 . 9175 . 4416
Giải năm
3894 . 2168 . 8203 . 8200 . 0097 . 9537
Giải sáu
945 . 843 . 698
Giải bảy
76 . 28 . 09 . 92
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 0 3 9 0 0 0 2 5
1 6 1 7
2 0 5 8 8 2 8 9
3 5 6 7 3 0 4
4 3 5 4 8 9
5 0 6 5 2 3 4 7 9
6 8 6 1 3 5 7
7 1 5 6 7 3 9
8 2 4 8 2 2 6 9
9 2 4 5 7 8 9 0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 24-06-2024

20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA
Đặc biệt
50550
Giải nhất
86177
Giải nhì
52034 . 56446
Giải ba
52544 . 11561 . 60576 . 32221 . 80501 . 30750
Giải tư
2437 . 4567 . 4586 . 1462
Giải năm
8833 . 0695 . 7341 . 0326 . 4379 . 2475
Giải sáu
429 . 580 . 654
Giải bảy
34 . 12 . 75 . 20
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 0 2 5 5 8
1 2 1 0 2 4 6
2 0 1 6 9 2 1 6
3 3 4 4 7 3 3
4 1 4 6 4 3 3 4 5
5 0 0 4 5 7 7 9
6 1 2 7 6 2 4 7 8
7 5 5 6 7 9 7 3 6 7
8 0 6 8  
9 5 9 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 23-06-2024

11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
Đặc biệt
28501
Giải nhất
82333
Giải nhì
70755 . 12632
Giải ba
66679 . 45096 . 22032 . 03494 . 56778 . 44165
Giải tư
3608 . 4908 . 3979 . 2964
Giải năm
0657 . 1605 . 8402 . 0155 . 6459 . 6512
Giải sáu
582 . 872 . 699
Giải bảy
16 . 36 . 43 . 49
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 2 5 8 8 0  
1 2 6 1 0
2   2 0 1 3 3 7 8
3 2 2 3 6 3 3 4
4 3 9 4 6 9
5 5 5 7 9 5 0 5 5 6
6 4 5 6 1 3 9
7 2 8 9 9 7 5
8 2 8 0 0 7
9 4 6 9 9 4 5 7 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 22-06-2024

9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
Đặc biệt
24362
Giải nhất
36143
Giải nhì
80759 . 88565
Giải ba
86584 . 84923 . 60925 . 16611 . 47432 . 94039
Giải tư
2964 . 1915 . 6706 . 0171
Giải năm
7249 . 1179 . 3059 . 9636 . 8423 . 4066
Giải sáu
803 . 059 . 596
Giải bảy
70 . 87 . 10 . 01
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 3 6 0 1 7
1 0 1 5 1 0 1 7
2 3 3 5 2 3 6
3 2 6 9 3 0 2 2 4
4 3 9 4 6 8
5 9 9 9 5 1 2 6
6 2 4 5 6 6 0 3 6 9
7 0 1 9 7 8
8 4 7 8  
9 6 9 3 4 5 5 5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 21-06-2024

4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
Đặc biệt
14296
Giải nhất
22522
Giải nhì
16413 . 77472
Giải ba
12845 . 04835 . 56642 . 03806 . 07785 . 15529
Giải tư
0992 . 5547 . 1099 . 0542
Giải năm
0689 . 4519 . 8337 . 6728 . 9897 . 5595
Giải sáu
389 . 051 . 276
Giải bảy
11 . 52 . 17 . 61
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 6 0  
1 1 3 7 9 1 1 5 6
2 2 8 9 2 2 4 4 5 7 9
3 5 7 3 1
4 2 2 5 7 4  
5 1 2 5 3 4 8 9
6 1 6 0 7 9
7 2 6 7 1 3 4 9
8 5 9 9 8 2
9 2 5 6 7 9 9 1 2 8 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 20-06-2024

14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
Đặc biệt
81439
Giải nhất
72590
Giải nhì
71945 . 14138
Giải ba
06355 . 06319 . 77494 . 79976 . 21958 . 83540
Giải tư
9583 . 1049 . 8833 . 9394
Giải năm
2519 . 9266 . 6072 . 0151 . 4902 . 8572
Giải sáu
683 . 444 . 632
Giải bảy
17 . 04 . 40 . 68
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 4 0 4 4 9
1 7 9 9 1 5
2   2 0 3 7 7
3 2 3 8 9 3 3 8 8
4 0 0 4 5 9 4 0 4 9 9
5 1 5 8 5 4 5
6 6 8 6 6 7
7 2 2 6 7 1
8 3 3 8 3 5 6
9 0 4 4 9 1 1 3 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 19-06-2024

4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
Đặc biệt
37567
Giải nhất
66937
Giải nhì
25002 . 58693
Giải ba
03671 . 38466 . 76277 . 95589 . 54561 . 50911
Giải tư
5029 . 1256 . 4549 . 4432
Giải năm
4493 . 9241 . 1095 . 9179 . 4924 . 2507
Giải sáu
657 . 014 . 523
Giải bảy
55 . 42 . 78 . 89
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 7 0  
1 1 4 1 1 4 6 7
2 3 4 9 2 0 3 4
3 2 7 3 2 9 9
4 1 2 9 4 1 2
5 5 6 7 5 5 9
6 1 6 7 6 5 6
7 1 7 8 9 7 0 3 5 6 7
8 9 9 8 7
9 3 3 5 9 2 4 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 18-06-2024

15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
Đặc biệt
74990
Giải nhất
57985
Giải nhì
77484 . 33052
Giải ba
81364 . 58674 . 12602 . 83695 . 31774 . 54774
Giải tư
0166 . 1499 . 3561 . 9098
Giải năm
8561 . 3686 . 5040 . 9249 . 8868 . 3006
Giải sáu
726 . 553 . 932
Giải bảy
70 . 10 . 56 . 46
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 6 0 1 4 7 9
1 0 1 6 6
2 6 2 0 3 5
3 2 3 5
4 0 6 9 4 6 7 7 7 8
5 2 3 6 5 8 9
6 1 1 4 6 8 6 0 2 4 5 6 8
7 0 4 4 4 7  
8 4 5 6 8 6 9
9 0 5 8 9 9 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 17-06-2024

12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
Đặc biệt
00002
Giải nhất
89539
Giải nhì
65196 . 14242
Giải ba
36791 . 17465 . 17396 . 80834 . 74698 . 49217
Giải tư
1790 . 4909 . 3532 . 7588
Giải năm
8464 . 6230 . 8652 . 5138 . 0853 . 7207
Giải sáu
959 . 746 . 249
Giải bảy
22 . 72 . 17 . 03
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 3 7 9 0 3 9
1 7 7 1 9
2 2 2 0 2 3 4 5 7
3 0 2 4 8 9 3 0 5
4 2 6 9 4 3 6
5 2 3 9 5 6
6 4 5 6 4 9 9
7 2 7 0 1 1
8 8 8 3 8 9
9 0 1 6 6 8 9 0 3 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 16-06-2024

13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
Đặc biệt
17597
Giải nhất
14213
Giải nhì
82057 . 25910
Giải ba
34016 . 95620 . 66695 . 91089 . 19149 . 96769
Giải tư
6324 . 9371 . 9341 . 9350
Giải năm
2516 . 2437 . 5066 . 6839 . 9669 . 4629
Giải sáu
254 . 366 . 156
Giải bảy
70 . 32 . 96 . 81
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0   0 1 2 5 7
1 0 3 6 6 1 4 7 8
2 0 4 9 2 3
3 2 7 9 3 1
4 1 9 4 2 5
5 0 4 6 7 5 9
6 6 6 9 9 6 1 1 5 6 6 9
7 0 1 7 3 5 9
8 1 9 8  
9 5 6 7 9 2 3 4 6 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 15-06-2024

8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
Đặc biệt
40369
Giải nhất
61635
Giải nhì
85885 . 89164
Giải ba
82363 . 05118 . 15616 . 00383 . 01112 . 13463
Giải tư
4569 . 1845 . 1353 . 4889
Giải năm
2173 . 0478 . 0898 . 7159 . 1769 . 3106
Giải sáu
121 . 026 . 567
Giải bảy
13 . 77 . 96 . 52
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 6 0  
1 2 3 6 8 1 2
2 1 6 2 1 5
3 5 3 1 5 6 6 7 8
4 5 4 6
5 2 3 9 5 3 4 8
6 3 3 4 7 9 9 9 6 0 1 2 9
7 3 7 8 7 6 7
8 3 5 9 8 1 7 9
9 6 8 9 5 6 6 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 14-06-2024

16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-9NP
Đặc biệt
80287
Giải nhất
34741
Giải nhì
16604 . 76482
Giải ba
80163 . 33022 . 10306 . 28950 . 52944 . 14753
Giải tư
8777 . 0545 . 3401 . 4633
Giải năm
2108 . 0141 . 8279 . 6228 . 8145 . 6843
Giải sáu
716 . 160 . 396
Giải bảy
59 . 09 . 12 . 90
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 4 6 8 9 0 5 6 9
1 2 6 1 0 4 4
2 2 8 2 1 2 8
3 3 3 3 4 5 6
4 1 1 3 4 5 5 4 0 4
5 0 3 9 5 4 4
6 0 3 6 0 1 9
7 7 9 7 7 8
8 2 7 8 0 2
9 0 6 9 0 5 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 13-06-2024

20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
Đặc biệt
29826
Giải nhất
13498
Giải nhì
63321 . 15802
Giải ba
27738 . 56163 . 93997 . 37190 . 12592 . 30960
Giải tư
7699 . 2850 . 6191 . 4221
Giải năm
0718 . 9433 . 5262 . 1981 . 5778 . 0943
Giải sáu
179 . 216 . 075
Giải bảy
98 . 35 . 48 . 02
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 2 0 5 6 9
1 6 8 1 2 2 8 9
2 1 1 6 2 0 0 6 9
3 3 5 8 3 3 4 6
4 3 8 4  
5 0 5 3 7
6 0 2 3 6 1 2
7 5 8 9 7 9
8 1 8 1 3 4 7 9 9
9 0 1 2 7 8 8 9 9 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 12-06-2024

12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
Đặc biệt
86255
Giải nhất
11249
Giải nhì
87129 . 59903
Giải ba
95365 . 98371 . 70344 . 83998 . 20757 . 20659
Giải tư
2837 . 7870 . 1969 . 4974
Giải năm
1254 . 9846 . 0925 . 0356 . 8262 . 2283
Giải sáu
675 . 532 . 661
Giải bảy
54 . 64 . 15 . 84
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 3 0 7
1 5 1 6 7
2 5 9 2 3 6
3 2 7 3 0 8
4 4 6 9 4 4 5 5 6 7 8
5 4 4 5 6 7 9 5 1 2 5 6 7
6 1 2 4 5 9 6 4 5
7 0 1 4 5 7 3 5
8 3 4 8 9
9 8 9 2 4 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 11-06-2024

12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
Đặc biệt
17409
Giải nhất
34794
Giải nhì
02491 . 77554
Giải ba
05150 . 77600 . 92021 . 42931 . 73344 . 40793
Giải tư
6405 . 9973 . 3742 . 9996
Giải năm
2522 . 7755 . 3264 . 2637 . 9215 . 7973
Giải sáu
460 . 970 . 823
Giải bảy
07 . 53 . 52 . 14
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 5 7 9 0 0 5 6 7
1 4 5 1 2 3 9
2 1 2 3 2 2 4 5
3 1 7 3 2 5 7 7 9
4 2 4 4 1 4 5 6 9
5 0 2 3 4 5 5 0 1 5
6 0 4 6 9
7 0 3 3 7 0 3
8   8  
9 1 3 4 6 9 0

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 10-06-2024

17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH
Đặc biệt
44465
Giải nhất
74590
Giải nhì
42780 . 45659
Giải ba
29196 . 34304 . 14475 . 53724 . 61637 . 14983
Giải tư
2658 . 7187 . 9374 . 8323
Giải năm
6582 . 0009 . 4547 . 5429 . 5950 . 0984
Giải sáu
646 . 461 . 869
Giải bảy
33 . 06 . 76 . 92
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 4 6 9 0 5 8 9
1   1 6
2 3 4 9 2 8 9
3 3 7 3 2 3 8
4 6 7 4 0 2 7 8
5 0 8 9 5 6 7
6 1 5 9 6 0 4 7 9
7 4 5 6 7 3 4 8
8 0 2 3 4 7 8 5
9 0 2 6 9 0 2 5 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 09-06-2024

20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
Đặc biệt
29226
Giải nhất
12081
Giải nhì
04978 . 89159
Giải ba
75765 . 08766 . 58006 . 28080 . 09244 . 62832
Giải tư
7153 . 6944 . 3278 . 3322
Giải năm
0120 . 9418 . 9965 . 9898 . 9701 . 1674
Giải sáu
166 . 197 . 692
Giải bảy
22 . 53 . 84 . 19
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 6 0 2 8
1 8 9 1 0 8
2 0 2 2 6 2 2 2 3 9
3 2 3 5 5
4 4 4 4 4 4 7 8
5 3 3 9 5 6 6
6 5 5 6 6 6 0 2 6 6
7 4 8 8 7 9
8 0 1 4 8 1 7 7 9
9 2 7 8 9 1 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 08-06-2024

13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF
Đặc biệt
63333
Giải nhất
06115
Giải nhì
03604 . 47710
Giải ba
20814 . 12887 . 90480 . 76129 . 05409 . 67246
Giải tư
8973 . 2636 . 4015 . 3549
Giải năm
2605 . 8619 . 1376 . 6464 . 7730 . 5679
Giải sáu
140 . 887 . 883
Giải bảy
24 . 89 . 58 . 66
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 4 5 9 0 1 3 4 8
1 0 4 5 5 9 1  
2 4 9 2  
3 0 3 6 3 3 7 8
4 0 6 9 4 0 1 2 6
5 8 5 0 1 1
6 4 6 6 3 4 6 7
7 3 6 9 7 8 8
8 0 3 7 7 9 8 5
9   9 0 1 2 4 7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 07-06-2024

11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
Đặc biệt
04651
Giải nhất
66342
Giải nhì
03912 . 51761
Giải ba
53484 . 76450 . 06690 . 80944 . 64525 . 99819
Giải tư
3903 . 9166 . 9459 . 7593
Giải năm
3043 . 0440 . 4161 . 7333 . 9126 . 8586
Giải sáu
047 . 611 . 685
Giải bảy
32 . 96 . 57 . 01
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 3 0 4 5 9
1 1 2 9 1 0 1 5 6 6
2 5 6 2 1 3 4
3 2 3 3 0 3 4 9
4 0 2 3 4 7 4 4 8
5 0 1 7 9 5 2 8
6 1 1 6 6 2 6 8 9
7   7 4 5
8 4 5 6 8  
9 0 3 6 9 1 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 06-06-2024

5ND-9ND-8ND-7ND-11ND-2ND-15ND-18ND
Đặc biệt
66688
Giải nhất
12104
Giải nhì
71206 . 88217
Giải ba
42266 . 44663 . 12063 . 02816 . 05016 . 55725
Giải tư
4250 . 4823 . 6110 . 8859
Giải năm
4556 . 5041 . 7581 . 7507 . 4539 . 8341
Giải sáu
320 . 047 . 190
Giải bảy
28 . 07 . 14 . 10
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 4 6 7 7 0 1 1 2 5 9
1 0 0 4 6 6 7 1 4 4 8
2 0 3 5 8 2  
3 9 3 2 6 6
4 1 1 7 4 0 1
5 0 6 9 5 2
6 3 3 6 6 0 1 1 5 6
7   7 0 0 1 4
8 1 8 8 2 8
9 0 9 3 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 05-06-2024

13NC-14NC-8NC-10NC-5NC-15NC-19NC-17NC
Đặc biệt
97856
Giải nhất
25539
Giải nhì
65648 . 89467
Giải ba
65378 . 77106 . 08335 . 31708 . 65245 . 27153
Giải tư
4181 . 6295 . 4516 . 3382
Giải năm
5830 . 0821 . 8066 . 4292 . 3189 . 3421
Giải sáu
031 . 966 . 620
Giải bảy
68 . 29 . 44 . 32
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 6 8 0 2 3
1 6 1 2 2 3 8
2 0 1 1 9 2 3 8 9
3 0 1 2 5 9 3 5
4 4 5 8 4 4
5 3 6 5 3 4 9
6 6 6 7 8 6 0 1 5 6 6
7 8 7 6
8 1 2 9 8 0 4 6 7
9 2 5 9 2 3 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 04-06-2024

13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB
Đặc biệt
86127
Giải nhất
95915
Giải nhì
86841 . 37274
Giải ba
10829 . 19458 . 85562 . 07521 . 85701 . 70057
Giải tư
1080 . 3809 . 6267 . 5179
Giải năm
5260 . 6110 . 9746 . 1518 . 6504 . 4996
Giải sáu
942 . 278 . 257
Giải bảy
15 . 82 . 18 . 55
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 4 9 0 1 6 8
1 0 5 5 8 8 1 0 2 4
2 1 7 9 2 4 6 8
3   3  
4 1 2 6 4 0 7
5 5 7 7 8 5 1 1 5
6 0 2 7 6 4 9
7 4 8 9 7 2 5 5 6
8 0 2 8 1 1 5 7
9 6 9 0 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 03-06-2024

19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA
Đặc biệt
35024
Giải nhất
46369
Giải nhì
76603 . 27648
Giải ba
55510 . 32786 . 54609 . 39479 . 29714 . 06833
Giải tư
7020 . 8676 . 3089 . 5912
Giải năm
9288 . 0277 . 3980 . 8641 . 4689 . 7198
Giải sáu
225 . 813 . 825
Giải bảy
78 . 48 . 45 . 15
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 3 9 0 1 2 8
1 0 2 3 4 5 1 4
2 0 4 5 5 2 1
3 3 3 0 1 3
4 1 5 8 8 4 1 2
5   5 1 2 2 4
6 9 6 7 8
7 6 7 8 9 7 7
8 0 6 8 9 9 8 4 4 7 8 9
9 8 9 0 6 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 02-06-2024

1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
Đặc biệt
27070
Giải nhất
02994
Giải nhì
36292 . 52317
Giải ba
07937 . 14608 . 10458 . 06213 . 58868 . 17285
Giải tư
6972 . 5496 . 2027 . 0066
Giải năm
9438 . 1307 . 9291 . 6736 . 0777 . 0712
Giải sáu
000 . 718 . 703
Giải bảy
99 . 90 . 48 . 11
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 3 7 8 0 0 7 9
1 1 2 3 7 8 1 1 9
2 7 2 1 7 9
3 6 7 8 3 0 1
4 8 4 9
5 8 5 8
6 6 8 6 3 6 9
7 0 2 7 7 0 1 2 3 7
8 5 8 0 1 3 4 5 6
9 0 1 2 4 6 9 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 01-06-2024

2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-6MY-20MY-17MY
Đặc biệt
12612
Giải nhất
12229
Giải nhì
52445 . 78001
Giải ba
35540 . 84186 . 27880 . 36730 . 86783 . 11313
Giải tư
4189 . 8855 . 7970 . 2800
Giải năm
8482 . 7801 . 1359 . 6659 . 5441 . 4180
Giải sáu
019 . 239 . 877
Giải bảy
70 . 49 . 68 . 19
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 1 1 0 0 3 4 7 7 8 8
1 2 3 9 9 1 0 0 4
2 9 2 1 8
3 0 9 3 1 8
4 0 1 5 9 4  
5 5 9 9 5 4 5
6 8 6 8
7 0 0 7 7 7
8 0 0 2 3 6 9 8 6
9   9 1 1 2 3 4 5 5 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 31-05-2024

14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX
Đặc biệt
06102
Giải nhất
01933
Giải nhì
05985 . 82337
Giải ba
66092 . 09778 . 31470 . 86344 . 51339 . 93810
Giải tư
6817 . 0115 . 8527 . 9928
Giải năm
8786 . 2182 . 3849 . 8794 . 2860 . 3424
Giải sáu
109 . 070 . 092
Giải bảy
35 . 72 . 90 . 04
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 4 9 0 1 6 7 7 9
1 0 5 7 1  
2 4 7 8 2 0 7 8 9 9
3 3 5 7 9 3 3
4 4 9 4 0 2 4 9
5   5 1 3 8
6 0 6 8
7 0 0 2 8 7 1 2 3
8 2 5 6 8 2 7
9 0 2 2 4 9 0 3 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 30-05-2024

11MV-10MV-3MV-13MV-19MV-17MV-12MV-7MV
Đặc biệt
98932
Giải nhất
74989
Giải nhì
63943 . 68861
Giải ba
14371 . 59962 . 35608 . 24625 . 99816 . 03229
Giải tư
5752 . 1244 . 3526 . 3796
Giải năm
9831 . 9248 . 3552 . 9192 . 2768 . 1230
Giải sáu
512 . 138 . 128
Giải bảy
12 . 84 . 68 . 32
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 8 0 3
1 2 2 6 1 3 6 7
2 5 6 8 9 2 1 1 3 3 5 5 6 9
3 0 1 2 2 8 3 4
4 3 4 8 4 4 8
5 2 2 5 2
6 1 2 8 8 6 1 2 9
7 1 7  
8 4 9 8 0 2 3 4 6 6
9 2 6 9 2 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 29-05-2024

7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU
Đặc biệt
60031
Giải nhất
50514
Giải nhì
09514 . 54630
Giải ba
36198 . 03676 . 41622 . 63989 . 83565 . 13439
Giải tư
8127 . 7042 . 3981 . 9883
Giải năm
4909 . 7503 . 1143 . 5354 . 5950 . 6000
Giải sáu
666 . 096 . 210
Giải bảy
07 . 20 . 52 . 49
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 3 7 9 0 0 1 2 3 5
1 0 4 4 1 3 8
2 0 2 7 2 2 4 5
3 0 1 9 3 0 4 8
4 2 3 9 4 1 1 5
5 0 2 4 5 6
6 5 6 6 6 7 9
7 6 7 0 2
8 1 3 9 8 9
9 6 8 9 0 3 4 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 28-05-2024

15MT-14MT-9MT-10MT-2MT-18MT-16MT-12MT
Đặc biệt
47490
Giải nhất
72043
Giải nhì
09830 . 29003
Giải ba
30879 . 15157 . 62025 . 16755 . 23357 . 05880
Giải tư
8291 . 6953 . 9981 . 1132
Giải năm
0811 . 0341 . 2380 . 4935 . 4914 . 8694
Giải sáu
232 . 937 . 880
Giải bảy
63 . 29 . 75 . 12
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 3 0 3 8 8 8 9
1 1 2 4 1 1 4 8 9
2 5 9 2 1 3 3
3 0 2 2 5 7 3 0 4 5 6
4 1 3 4 1 9
5 3 5 7 7 5 2 3 5 7
6 3 6  
7 5 9 7 3 5 5
8 0 0 0 1 8  
9 0 1 4 9 2 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 27-05-2024

15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS
Đặc biệt
72578
Giải nhất
03162
Giải nhì
29946 . 49185
Giải ba
10694 . 39375 . 83675 . 96521 . 94508 . 49856
Giải tư
5521 . 7559 . 0698 . 8712
Giải năm
1793 . 4900 . 1219 . 2541 . 0475 . 3049
Giải sáu
322 . 063 . 620
Giải bảy
40 . 07 . 32 . 52
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 7 8 0 0 2 4
1 2 9 1 2 2 4
2 0 1 1 2 2 1 2 3 5 6
3 2 3 6 9
4 0 1 6 9 4 9
5 2 6 9 5 7 7 7 8
6 2 3 6 4 5
7 5 5 5 8 7 0
8 5 8 0 7 9
9 3 4 8 9 1 4 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 26-05-2024

1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
Đặc biệt
53398
Giải nhất
12478
Giải nhì
14385 . 06275
Giải ba
50369 . 07115 . 73615 . 52752 . 37780 . 90972
Giải tư
1340 . 3208 . 3152 . 1799
Giải năm
5570 . 7834 . 5867 . 5173 . 2969 . 1012
Giải sáu
288 . 878 . 459
Giải bảy
61 . 92 . 08 . 33
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 8 8 0 4 7 8
1 2 5 5 1 6
2   2 1 5 5 7 9
3 3 4 3 3 7
4 0 4 3
5 2 2 9 5 1 1 7 8
6 1 7 9 9 6  
7 0 2 3 5 8 8 7 6
8 0 5 8 8 0 0 7 7 8 9
9 2 8 9 9 5 6 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 25-05-2024

17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
Đặc biệt
09743
Giải nhất
80957
Giải nhì
58795 . 38612
Giải ba
30165 . 99475 . 59693 . 26647 . 80994 . 67715
Giải tư
7348 . 3723 . 9468 . 7032
Giải năm
1192 . 3750 . 3229 . 4263 . 1412 . 7585
Giải sáu
192 . 342 . 319
Giải bảy
43 . 55 . 10 . 23
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0   0 1 5
1 0 2 2 5 9 1  
2 3 3 9 2 1 1 3 4 9 9
3 2 3 2 2 4 4 6 9
4 2 3 3 7 8 4 9
5 0 5 7 5 1 5 6 7 8 9
6 3 5 8 6  
7 5 7 4 5
8 5 8 4 6
9 2 2 3 4 5 9 1 2

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 24-05-2024

5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
Đặc biệt
70098
Giải nhất
97488
Giải nhì
81877 . 42410
Giải ba
78164 . 41219 . 93046 . 13510 . 18781 . 03112
Giải tư
1380 . 5811 . 1579 . 9803
Giải năm
4821 . 3430 . 6260 . 1609 . 5871 . 9504
Giải sáu
065 . 714 . 870
Giải bảy
82 . 60 . 02 . 22
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 3 4 9 0 1 1 3 6 6 7 8
1 0 0 1 2 4 9 1 1 2 7 8
2 1 2 2 0 1 2 8
3 0 3 0
4 6 4 0 1 6
5   5 6
6 0 0 4 5 6 4
7 0 1 7 9 7 7
8 0 1 2 8 8 8 9
9 8 9 0 1 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 23-05-2024

13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
Đặc biệt
13182
Giải nhất
64473
Giải nhì
58976 . 80232
Giải ba
65555 . 53210 . 45207 . 14837 . 11304 . 47605
Giải tư
1946 . 6656 . 2147 . 6690
Giải năm
2484 . 5860 . 7889 . 6268 . 2267 . 8394
Giải sáu
272 . 701 . 862
Giải bảy
51 . 87 . 41 . 60
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 4 5 7 0 1 6 6 9
1 0 1 0 4 5
2   2 3 6 7 8
3 2 7 3 7
4 1 6 7 4 0 8 9
5 1 5 6 5 0 5
6 0 0 2 7 8 6 4 5 7
7 2 3 6 7 0 3 4 6 8
8 2 4 7 9 8 6
9 0 4 9 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 22-05-2024

4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
Đặc biệt
39397
Giải nhất
45487
Giải nhì
31476 . 00040
Giải ba
47830 . 45608 . 32162 . 70312 . 68143 . 75822
Giải tư
0668 . 1475 . 4436 . 5595
Giải năm
1774 . 6655 . 7678 . 7745 . 1426 . 4108
Giải sáu
126 . 617 . 344
Giải bảy
06 . 61 . 62 . 64
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 6 8 8 0 3 4
1 2 7 1 6
2 2 6 6 2 1 2 6 6
3 0 6 3 4
4 0 3 4 5 4 4 6 7
5 5 5 4 5 7 9
6 1 2 2 4 8 6 0 2 2 3 7
7 4 5 6 8 7 1 8 9
8 7 8 0 0 6 7
9 5 7 9  

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 21-05-2024

3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK
Đặc biệt
55200
Giải nhất
18539
Giải nhì
69018 . 79701
Giải ba
77775 . 27106 . 44932 . 69463 . 49358 . 74462
Giải tư
6188 . 9885 . 3428 . 9737
Giải năm
1245 . 1061 . 4589 . 0309 . 8867 . 2047
Giải sáu
832 . 502 . 909
Giải bảy
79 . 73 . 50 . 87
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 1 2 6 9 9 0 0 5
1 8 1 0 6
2 8 2 0 3 3 6
3 2 2 7 9 3 6 7
4 5 7 4  
5 0 8 5 4 7 8
6 1 2 3 7 6 0
7 3 5 9 7 3 4 6 8
8 5 7 8 9 8 1 2 5 8
9   9 0 0 3 7 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 20-05-2024

17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
Đặc biệt
05966
Giải nhất
60275
Giải nhì
72725 . 90891
Giải ba
56652 . 91186 . 16367 . 64845 . 09049 . 06322
Giải tư
0220 . 6622 . 9353 . 0452
Giải năm
9510 . 9372 . 3898 . 4781 . 9369 . 2390
Giải sáu
695 . 561 . 208
Giải bảy
24 . 50 . 89 . 52
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 8 0 1 2 5 9
1 0 1 6 8 9
2 0 2 2 4 5 2 2 2 5 5 5 7
3   3 5
4 5 9 4 2
5 0 2 2 2 3 5 2 4 7 9
6 1 6 7 9 6 6 8
7 2 5 7 6
8 1 6 9 8 0 9
9 0 1 5 8 9 4 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 19-05-2024

16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
Đặc biệt
14478
Giải nhất
08543
Giải nhì
83125 . 92133
Giải ba
92796 . 76639 . 97895 . 59002 . 03268 . 78862
Giải tư
0077 . 1962 . 4824 . 8339
Giải năm
9892 . 6035 . 5510 . 5769 . 1348 . 4280
Giải sáu
198 . 786 . 996
Giải bảy
68 . 85 . 05 . 96
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 2 5 0 1 8
1 0 1  
2 4 5 2 0 6 6 9
3 3 5 9 9 3 3 4
4 3 8 4 2
5   5 0 2 3 8 9
6 2 2 8 8 9 6 8 9 9 9
7 7 8 7 7
8 0 5 6 8 4 6 6 7 9
9 2 5 6 6 6 8 9 3 3 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 18-05-2024

13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
Đặc biệt
91322
Giải nhất
34422
Giải nhì
54587 . 91207
Giải ba
65370 . 28969 . 87605 . 86304 . 25261 . 47953
Giải tư
8722 . 3565 . 3622 . 9776
Giải năm
9794 . 6034 . 3664 . 4804 . 5847 . 1109
Giải sáu
439 . 382 . 725
Giải bảy
17 . 18 . 19 . 80
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 4 4 5 7 9 0 7 8
1 7 8 9 1 6
2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 8
3 4 9 3 5
4 7 4 0 0 3 6 9
5 3 5 0 2 6
6 1 4 5 9 6 7
7 0 6 7 0 1 4 8
8 0 2 7 8 1
9 4 9 0 1 3 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 17-05-2024

19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
Đặc biệt
51468
Giải nhất
36545
Giải nhì
25740 . 88471
Giải ba
71270 . 59190 . 24080 . 02738 . 14554 . 91467
Giải tư
1610 . 7280 . 1449 . 3711
Giải năm
1990 . 2823 . 4099 . 1531 . 0662 . 6554
Giải sáu
811 . 467 . 195
Giải bảy
45 . 41 . 62 . 32
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0   0 1 4 7 8 8 9 9
1 0 1 1 1 1 1 3 4 7
2 3 2 3 6 6
3 1 2 8 3 2
4 0 1 5 5 9 4 5 5
5 4 4 5 4 4 9
6 2 2 7 7 8 6  
7 0 1 7 6 6
8 0 0 8 3 6
9 0 0 5 9 9 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 16-05-2024

17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
Đặc biệt
61034
Giải nhất
71290
Giải nhì
62348 . 50106
Giải ba
88442 . 20468 . 98125 . 52900 . 60651 . 31992
Giải tư
2338 . 9068 . 9944 . 8906
Giải năm
2052 . 1282 . 6872 . 1395 . 3593 . 8574
Giải sáu
165 . 824 . 844
Giải bảy
30 . 92 . 09 . 25
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 6 6 9 0 0 3 9
1   1 5
2 4 5 5 2 4 5 7 8 9 9
3 0 4 8 3 9
4 2 4 4 8 4 2 3 4 4 7
5 1 2 5 2 2 6 9
6 5 8 8 6 0 0
7 2 4 7  
8 2 8 3 4 6 6
9 0 2 2 3 5 9 0

XSMB 60 ngày – Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất

XSMB 60 ngày – SXMB 60 ngày – XSTD 60 ngày. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày. Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất

XSMB 60 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất

XSMB 60 ngày chuyên tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 60 ngày gần nhất. Trang LÔ KẾT HÔM NAY cung cấp đầy đủ các thông tin về kết quả xổ số miền Bắc, bao gồm:

 • Số giải: 27 giải, từ giải Nhất đến giải Bảy
 • Số lượng giải phụ: 02 giải phụ (X.2 và X.3) và 08 giải phụ đặc biệt (X.888, X.000, X.001, X.002, X.003, X.004, X.005, X.006)
 • Số lượng giải đặc biệt: 01 giải

Kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật vào lúc 18h15p hàng ngày. Trang web LÔ KẾT HÔM NAY sử dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo kết quả xổ số được cập nhật chính xác và nhanh chóng.

Ngoài kết quả xổ số, trang web còn cung cấp một số thông tin hữu ích khác, bao gồm:

 • Lịch quay số xổ số miền Bắc
 • Hướng dẫn cách chơi xổ số miền Bắc
 • Các kinh nghiệm Thống kê xổ số miền Bắc

Trang web LÔ KẾT HÔM NAY là một công cụ hữu ích cho những người yêu thích xổ số. Trang web cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả XSMB, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và dự đoán kết quả xổ số.

Tính năng nổi bật của XSMB 60 ngày

 • Kết quả xổ số chính xác, nhanh chóng: Kết quả xổ số được cập nhật vào lúc 18h15p hàng ngày, đảm bảo chính xác và nhanh chóng.
 • Trang web thân thiện với người dùng: Giao diện trang web được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng.
 • Cung cấp nhiều thông tin hữu ích: Ngoài kết quả xổ số, trang web còn cung cấp một số thông tin hữu ích khác, bao gồm lịch quay số xổ số, hướng dẫn cách chơi xổ số, các kinh nghiệm Thống kê xổ số.

Lợi ích khi sử dụng XSMB 60 ngày

 • Dễ dàng theo dõi kết quả xổ số: Người chơi có thể dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 60 ngày gần nhất.
 • Dự đoán kết quả xổ số dễ dàng hơn: Với những thông tin hữu ích được cung cấp, người chơi có thể dễ dàng dự đoán kết quả xổ số.

Cách sử dụng XSMB 60 ngày

Để sử dụng XSMB 60 ngày, bạn chỉ cần truy cập vào trang web và chọn ngày cần xem kết quả xổ số. Kết quả xổ số sẽ được hiển thị ngay lập tức.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy kết quả xổ số của một ngày cụ thể.

Xem XSMB 60 ngày tại LÔ KẾT HÔM NAY là một trang web hữu ích cho những người yêu thích xổ số. Trang web cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả xổ số, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và dự đoán kết quả xổ số. Nếu bạn là một người yêu thích xổ số, hãy truy cập XSMB 60 ngày ngay hôm nay để trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của trang web.