Thống kê giải đặc biệt theo năm - Bảng Đặc Biệt Năm

Thống kê giải đặc biệt tỉnh, miền theo năm

Thống kê giải đặc biệt xổ số  Miền Bắc  năm  2024

Ngày/
Tháng
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01
42932
3
2
32
5
87444
4
4
44
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02
10956
5
6
56
1
28174
7
4
74
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03
62495
9
5
95
4
33389
8
9
89
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
10240
4
0
40
4
13300
0
0
00
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05
38267
6
7
67
3
69876
7
6
76
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
72794
9
4
94
3
91267
6
7
67
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
69618
1
8
18
9
67384
8
4
84
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
91089
8
9
89
7
85852
5
2
52
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
48877
7
7
77
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
73732
3
2
32
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
28285
8
5
85
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
13113
1
3
13
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
68586
8
6
86
4
39100
0
0
00
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
91138
3
8
38
1
17670
7
0
70
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
63261
6
1
61
7
48331
3
1
31
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
95539
3
9
39
2
34864
6
4
64
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
76553
5
3
53
8
58294
9
4
94
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
54998
9
8
98
7
39903
0
3
03
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
14609
0
9
09
9
75801
0
1
01
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
70964
6
4
64
0
57406
0
6
06
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
45819
1
9
19
0
99937
3
7
37
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
36910
1
0
10
1
82488
8
8
88
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
87441
4
1
41
5
16053
5
3
53
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
61661
6
1
61
7
57333
3
3
33
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
77375
7
5
75
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
20347
4
7
47
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
61579
7
9
79
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
68274
7
4
74
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
75346
4
6
46
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
08524
2
4
24
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
47666
6
6
66
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê giải đặc biệt theo năm – Bảng Đặc Biệt Năm

Thống kê giải đặc biệt theo năm là việc tổng hợp và phân tích kết quả giải đặc biệt của Xổ số miền Bắc trong một năm. Thống kê này giúp người chơi có thể nắm bắt được xu hướng về các con số giải đặc biệt trong năm, từ đó đưa ra những dự đoán chính xác hơn cho các kỳ quay thưởng tiếp theo.

Thống kê giải đặc biệt theo năm tại LÔ KẾT HÔM NAY thường được thực hiện theo các tiêu chí sau:

  • Số lần xuất hiện của các con số: Thống kê này sẽ cho biết các con số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong năm.
  • Tổng của hai số cuối giải đặc biệt: Thống kê này sẽ cho biết tổng của hai số cuối giải đặc biệt nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong năm.
  • Đầu số và đuôi số của giải đặc biệt: Thống kê này sẽ cho biết đầu số và đuôi số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong năm.

Thống kê giải đặc biệt theo năm có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng các phần mềm chuyên dụng. Các phần mềm này thường có khả năng thống kê nhanh chóng và chính xác hơn so với việc thống kê bằng tay.

Thống kê giải đặc biệt theo năm là một công cụ hữu ích cho những người chơi XSMB. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo, không thể đảm bảo chính xác 100%. Người chơi cần kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra những dự đoán chính xác nhất.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng thống kê giải đặc biệt theo năm:

  • Thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo, không thể đảm bảo chính xác 100%.
  • Người chơi cần kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra những dự đoán chính xác nhất.
  • Thống kê này chỉ áp dụng cho kết quả giải đặc biệt của XSMB trong một năm.

Chúc bạn may mắn!